Senast uppdaterad

2018-08-23

#Metoo: Råd och stöd för dig

Sexuella trakasserier och övergrepp hör inte hemma i skolvärlden, eller någonstans i samhället. Frågan har åter aktualiserats i samband med #metoo-rörelsen. Här har vi samlat information och länkar som berör sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Öppet brev: Samling för en skola fri från trakasserier och övergrepp

Trots att majoriteten av eleverna trivs bra i skolan har vi den senaste tiden kunnat läsa vittnesmål från grundskolan och gymnasieskolan som beskriver såväl sexuella trakasserier som regelrätta övergrepp.

I #MeToo-uppropen #tystiklassen, #räckupphanden och #ickegodkänt beskrivs en oacceptabel verklighet. Det är oförsvarbart att det sker övergrepp mellan elever, mellan elever och lärare och även att skolledare och lärare förgriper sig på kollegor.

Läs det öppna brevet här.

Vi måste synliggöra och sätta stopp

Utgångspunkten och förutsättningen för att vi i skolan ska kunna förebygga och agera mot sexuella trakasserier och övergrepp, är att vi måste våga inse att det kan förekomma.

Läs mer.

Om du som lärare blir utsatt

Sexuella trakasserier är ej önskvärda uppträdande som kränker. Det kan vara svårt att ta hjälp och säga ifrån när man blir utsatt, men det är viktigt att säga ifrån och viktigt att tänka på att man är inte ensam. Läs mer om hur du kan agera om du blir utsatt.

Skolans roll om en elev blir utsatt

Vad gör man när det när det ofattbart svåra drabbar en elev?

Det kan vara svårt som lärare eller skolpersonal att veta hur man hanterar att en elev berättar att hen blivit utsatt för sexuella trakasserier i skolan. Här kan du läsa mer.

Har du som elev blivit utsatt för sexuella trakasserier?

Skolan ska vara en trygg plats för dig och för alla elever. Men när det värsta händer – vad gör man? Och hur ska du som elev hantera sexuella trakasserier om det är en lärare eller någon annan vuxen på skolan som ligger bakom? Här kan du läsa mer.

Vad är sexuella trakasserier?

Trakasserier är ej önskvärda uppträdanden som kränker, är kränkningarna av sexuell natur kallas de för sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier kan vara både ord eller en handling som på något sätt gör att den som blir utsatt känner sig kränkt eller illa till mods.

Sexuella trakasserier kan till exempel vara:

  • beröringar eller tafsningar
  • obehagliga blickar eller visslingar
  • oönskad fysisk kontakt
  • sexuellt anspelande skämt och kommentarer
  • säger sexuella saker om ens utseende eller könet man tillhör
  • sprider sexuella rykten
  • skickar meddelande med sexuella anspelningar genom sms, mail eller till exempel lappar
  • visar eller sätter upp sexuella bilder som känns obehagliga

Vem avgör om en handling är kränkande?

Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är kränkande. Men den som trakasserar dig måste även inse att hens beteende eller handling är kränkande. Enligt lagen har du därför en upplysningsskyldighet, det vill säga att du måste klargöra att du uppfattar situationen som kränkande. Du kan göra det på olika sätt, till exempel muntligt eller genom e-post.

Det finns undantag, nämligen om det är uppenbart att en handling är oönskad och kränkande. Så är det alltid vid grövre sexuella handlingar, men kan också vara det vid uppenbara fall där någon till exempel ropar kränkande könsord. I sådana situationer behöver du inte säga ifrån, utan den som utsätter dig borde ha insett att det inte är okej.

Stöd från Lärarförbundet

Är du som medlem drabbad av sexuella trakasserier på din arbetsplats ska du i första hand vända dig till ditt arbetsplatsombud eller lokalavdelning. Du kan också alltid ta kontakt med Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03 eller via vårt webbformulär.

För dig som ombud

Det är chefen som är ansvarig att utreda och förebygga sexuella trakasserier. Din roll som ombud är att stötta medlemmen. Här kan du läsa om ombudets roll vid misstanke om sexuella trakasserier.

För dig som skolledare och chef

Om du som chef och arbetsgivare får veta att det förekommer sexuella trakasserier på din arbetsplats måste du vidta åtgärder. Här kan du läsa vad som gäller för dig.

Så agerar Lärarförbundet kring #inteförhandlingsbart

Vi välkomnar uppropet #inteförhandlingsbart och hela #metoo-rörelsen. Vår ordförande Johanna Jaara Åstrand och många andra förtroendevalda i Lärarförbundet har skrivit under och tagit ställning.

Läs mer.