Senast uppdaterad

2022-03-07

Mentorsprogram för skolledare

Nu drar vi igång 2022 års upplaga av mentorsprogrammet för skolledare. Programmet riktar sig till både dig som är helt ny och till dig som jobbat några år som rektor, biträdande rektor, skolchef eller i en annan ledande funktion inom skolan.

Ett mentorskap är ett fantastiskt intressant och utvecklande möte mellan två människor. Genom ett mentorskap skapas en unik tillitsfull relation, med utbyte av kunskap och perspektiv. Samtalen med mentorn kommer ge dig nya perspektiv och idéer, stöd och uppmuntran.

Både mentorer och adepter är skolledare. Mentorn är en person med lite längre erfarenhet, som finns där för diskussion om skolutveckling och om verksamhetens alla utmaningar och möjligheter. Mentorskapet pågår mellan juni 2022 och april 2023 och det gör att du kan praktisera dina nya kunskaper och att ni kan utvärdera dem tillsammans.

Mentorsprogrammet bidrog till min utveckling som skolledare genom att jag fick träffa en människa som tidigare upplevt mina bekymmer och gått igenom gått igenom liknande situationer.

En av deltagarna i 2020-års mentorsprogram.

Programmets upplägg och tidplan

Du ska ha möjlighet att träffa din mentor/adept en gång per månad, i ungefär 1,5-2 timmar. Var och när, fysiskt eller digitalt, bestämmer du tillsammans med din mentor.

Det är adepten som leder samtalen med mentorn och praktiserar sitt ledarskap i mentorskapet. Programmet inleds med att alla deltagande mentorer och adepter träffas under en halvdag tillsammans med Ledarinstitutet.

Mentorskapet pågår mellan juni 2022 och april 2023 och det gör att du kan praktisera dina nya kunskaper och utvärdera dem tillsammans med din mentor.

Programmet startas upp i juni 2022

 • 20 juni kl 14.30-16, hålls en första digital träff för adepterna.
 • 30 juni kl 10-15, gemensam fysisk uppstart för adepter och mentorer, i Lärarnas hus på Stora Essingen i Stockholm.
 • Därefter träffas adept och mentorparen på egen hand, fysiskt eller digitalt utifrån vad som passar paren bäst. Ca 2 timmar per månad.
 • Under hösten sker en inspirationsträff, digitalt, för både mentorer och adepter.
 • April 2023 - Gemensamt avslutning

Vem kan bli adept?

Mentorsprogrammet riktar sig till dig som:

 • Är relativt ny i din skolledarroll och vill utvecklas både personligt och professionellt.
 • Vill ha en mentor till stöd i din utveckling
 • Är medlem i Lärarförbundet Skolledare och har ett intresse att utveckla professionen i samarbete med Lärarförbundet Skolledare
 • Är verksam antingen i fristående eller kommunal verksamhet

Ett mentorprogram ger dig som adept:

 • Bidrar till utveckling av dig som individ och skolledare
 • Bidrar till utveckling av din organisation
 • Skapar nya nätverk och ge dig möjligheter att lära av andra

Kostnad

Det är kostnadsfritt att söka till programmet. Vi förutsätter att din arbetsgivare står för ev resor och arbetstid. Att delta i ett mentorprogram är kompetensutveckling.

Anmälan

Då antalet platser är begränsade kommer vi behöva göra ett urvalsförfarande. För att ansöka om en plats på mentorsprogrammet vill vi att du skriver ett brev på max 1 sida där du beskriver vem du är, var du är skolledare, och motivera varför du ska få gå detta program. När du sedan har din text klar, dock senast 26 april, mejlar du till mentorprogram@lararforbundet.se

Frågor?

Har du fler frågor om mentorsprogrammet? Kontakta Affi Samuelsson, biträdande avdelningschef Lärarförbundet. e-post: affi.samuelsson@lararforbundet.se

Vem kan bli mentor?

För att vara mentor ska du:

 • Vilja bidra till adeptens personliga och professionella utveckling
 • Vilja utbyta kunskap och perspektiv i skolledarrollen
 • Vilja dela med dig av din erfarenhet
 • Kunna avsätta tid

Du som blir mentor kommer att få en chans att bidra till en annan kollegas utveckling. Du lär också känna en annan skolledares vardag och verksamhet. För att passa som mentor är du nyfiken och vill hjälpa andra att göra sitt bästa. Du vill dela med dig, men är också ödmjuk och lyssnar på adeptens egna tankar och idéer. Vi gör en kvalificerad matchning för att adept och mentor ska få en riktigt givande relation.

Lärarförbundets skolledares mentorbank:

Om du inte får en passande matchning denna gång så blir du en del av Lärarförbundet Skolledares mentorbank där du får regelbundna erbjudanden om event, och särskild information från Lärarförbundet skolledare.

Anmälan, att vara mentor:

För att söka som mentor i mentorprogrammet vill vi att du skriver ett brev på max 1 sida om vem du är, i vilken verksamhet du är skolledare och varför du vill vara mentor. Mejla din text till mentorprogram@lararforbundet.se

Frågor?

Har du fler frågor om mentorsprogrammet? Kontakta Affi Samuelsson, biträdande avdelningschef Lärarförbundet. e-post: affi.samuelsson@lararforbundet.seCaroline Ekman, biträdande rektor i förskoleområde 1 i Solna

"Jag har fått värdefulla tips och verktyg"

Caroline Ekman, biträdande rektor i förskoleområde 1 i Solna, är en av dem som deltog i mentorsprogrammet i fjol.

– Vid tillfället jobbade jag som biträdande rektor för fritidshem och hade varit yrkesverksam i ungefär ett halvår och därmed tyckte jag att det skulle passa mig bra. Eftersom jag var relativt ny i yrket, såg jag det som en stor möjlighet att få råd av någon med mer erfarenhet.

Hur såg upplägget ut?

– Alla deltagare träffades först en gång och man tilldelades en mentor. Min mentor var verksam i Uppsala där han jobbat många år som rektor. Vi träffades en gång i månaden, och inför varje träff hade jag samlat på mig dilemman och frågor som vi sedan gemensamt reflekterade över.

På vilket sätt stärkte det dig i din yrkesroll?

– Att få sitta i lugn och ro och få samtala om dilemman och svårigheter har varit väldigt värdefullt. Jag har fått tips och verktyg som har hjälpt mig i min tankeverksamhet och som hjälpt mig att prioritera bättre i mitt arbete. Det har bidragit till att öka min förmåga att kunna se längre än här och nu. Att lyfta huvudet från tillfälliga bränder och tänka större, mer långsiktigt.

Rekommenderar du mentorsprogrammet?

– Definitivt. Att få fokusera på arbetsrollen en stund är något som jag önskar att alla skulle få göra.

​Bakgrund till mentorsprogrammet

I syfte att skapa en ännu starkare profession framhåller Lärarförbundet Skolledare att varje ny skolledare ska erbjudas en mentor. För att själv bidra med ett positivt exempel har organisationen 2020 genomfört en testomgång av ett mentorsprogram.

Detta leddes av Ledarinstitutet på uppdrag av Lärarförbundet Skolledare. Programmet har finansierats av ett stipendium från Lärarstiftelsen. Programmet avslutades med mycket goda resultat.

2022 kommer Lärarförbundet Skolledare att genomföra ytterligare ett nationellt mentorprogram, finansierat av förbundets extramedel för rekrytering. Mentorprogrammet genomförs i samarbete med Ledarinstitutet. I samband med detta startas också en mentorbank med skolledare.

Samarbete med Ledarinstitutet

Mentorsprogrammet organiseras tillsammans med Ledarinstitutet som också kommer hantera urvalet och matchningen av mentorer och adepter.

Skicka in din ansökan

Gå med idag
– 6 månader gratis!

För att ansöka om en plats på mentorsprogrammet behöver du vara medlem i Lärarförbundet Skolledare. Ansök genom att skriva ett brev på max 1 sida där du beskriver vem du är, var du är skolledare, och motivera varför du ska få gå detta program. När du sedan har din text klar mejlar du till mentorprogram@lararforbundet.se