Toppbilder temasidor  1
Senast uppdaterad

2019-10-10

Med vuxenutbildningen i fokus

I Lärarförbundets referensorgan för vuxenutbildningsfrågor sitter fem lärare från hela landet med uppdraget att vara förbundets experter på området.

Dsc02881

Stort engagemang och livliga diskussioner första gången lärarna träffades.

Aktuellt

Med önskan om en skön sommar med mycket återhämtning

Våren och året 2020 kommer för alltid vara något att minnas för många, oavsett profession, ålder och hemvist. Men för oss lärare inom vuxenutbildning var det även mycket som ställdes på sin spets yrkesmässigt. Från en dag till en annan skulle vi övergå från att möta och undervisa våra elever i klassrummet till att ses online och via distans. En omställning och utmaning som vi tog oss an med stort engagemang och mycket kraft. För andra lärare inom vuxenutbildningen som redan undervisade via fjärr och på distans blev skillnaden såklart mindre. Inom kurser på gymnasial vuxenutbildning var det redan under 2019 drygt 30 procent av kursdeltagarna som studerade på distans.

Kreativiteten och uppfinningsrikedomen har varit stor för att hantera frågorna som uppstått. Är det distans eller fjärrundervisning vår skola ska erbjuda? Kanske en kombination? Vilka digitala verktyg kan fungera för både mig som lärare men också för mina elever? Vad gör vi för de elever som saknar tillgång till digitala verktyg, inte har uppkoppling hemma eller kanske inte kommit så långt i sin digitala kompetens än? Hur hanterar vi rättssäker och rättvis bedömning och betygsättning i det här läget?

Förutom att brottas med frågorna kring undervisningen och elevernas lärande har vi också som alla andra i samhället fått förhålla oss till den oro och osäkerhet som coronakrisen inneburit. Förväntas jag och mina kollegor att komma in och trängas i ett trångt personalrum trots att eleverna studerar hemifrån eller kan även vi i personalen få följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete vid möjlighet? Elever får komma in i mindre grupper för att genomföra vissa delar av undervisningen på plats men hur agerar arbetsgivaren för att begränsa risken för smittspridning då?

Många av frågorna har besvarats medan vissa kvarstår och svaren har också sett olika ut från olika regioner, kommuner och verksamheter. Förutom de utmaningar och problem som man sett finns också många lärdomar att dra och värdefulla insikter som kan tas med in till närundervisningen. Från och med 15 juni lyfts också rekommendationen om distansundervisning för gymnasiet men lättas upp för kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och högre utbildning. Viss undervisning inom vuxenutbildningen kommer därför fortsatt att behöva bedrivas på distans och regionala skillnader kommer kvarstå vilket man kan läsa mer om hos Skolverket. Har du som medlem frågor om vad det här kan innebära för dig och din skola? Kontakta då gärna oss i referensorganet eller Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03.

I juni har flödet fyllts i både media och sociala media med utspring, annorlunda studentfiranden och skolavslutningar men för många lärare och elever inom vuxenutbildning är det inte sommarlov som väntar utan sommarskola. Få av oss arbetar kvar på ferietjänst, istället är semesteranställning det vanligast förekommande. Den så efterlängtade återhämtningen och välförtjänta vilan kanske därför dröjer ett tag till men även om inte lovet står för dörren är semestern stundande. Vi ledamöter i Lärarförbundets referensorgan för vuxenutbildning vill därför passa på att tacka er alla för ert hårda arbete under våren och önska er en underbart härlig och vilsam sommarsemester!

Lillemor Malmbo, SFI-lärare, Umeå

Kom i kontakt med ledamöterna

Ledamöter:

Märit Gruvaeus, Academedia

Martin Keith, Gotland

Johanna Lindgren Chin, Sundbyberg

Lillemor Malmbo, Umeå

Henrik Tällberg, Jönköping

Förbundsstyrelsen:

Anna Olskog, Umeå

Terje Adkins, Göteborg

Kansliet:

Elvira Köhler, utredare

Så ser uppdraget ut

  • Att vara medlemsnära och lyssnande experter till förbundsstyrelsen och kansliet i utveckling av kommunikation och politik.
  • Att vara talespersoner i förbundets kanaler i samarbete med kansliet.
  • Att i samarbete med arbetsmiljörådet arbeta med professionsfrågor ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Läs mer!