Senast uppdaterad

2021-10-27

Med vuxenutbildningen i fokus

I Lärarförbundets referensorgan för vuxenutbildningsfrågor sitter fem lärare från hela landet med uppdraget att vara förbundets experter på området.

Stort engagemang och livliga diskussioner första gången lärarna träffades.

Aktuellt

Hösten på vuxenutbildningen

Nu är de flesta av oss som arbetar inom vuxenutbildningen åter på jobbet. Många av oss kanske redan har varit tillbaka sedan flera veckor men oavsett hur länge vi har varit igång är vi nog många som har frågor inför hösten. Vi har kunnat se ett stort fokus i media på öppningen av gymnasieskolorna och hur universitet och högskolor planerar att bedriva undervisning men tyvärr har det varit alltför tyst om sfi och komvux. Detta trots att fler elever studerar inom vuxenutbildning än gymnasiet och att tusentals lärare arbetar med vuxna elever.

Utmaningarna under 2020 har varit och fortsätter att vara många. För att följa läget genomförde Lärarförbundet en undersökning om hur lärare inom vuxenutbildning upplevt våren 2020. Där framkom bland annat att 60% av lärarna upplever att deras arbetsbelastning ökade och 9 av 10 lärare uppgav att det sedan coronapandemin började blivit svårare att lärare eleverna det ska.

Har du frågor som du söker svar på eller vill bolla med någon? Som stöd för medlemmar har Lärarförbundet en samlingssida om corona för oss som arbetar i skolan och Skolverket har också en informationssida om att planera för undervisningen på komvux i höst. Där kan man hitta svar på en del frågor men vi i referensorganet vill också uppmana er att hålla igång dialogen på era egna arbetsplatser. Lyft frågor med ert arbetsplatsombud eller skyddsombud!

Saknar ni ett arbetsplatsombud på er arbetsplats? Då är det läge för er medlemmar att samlas, välja ett ombud och meddela er lokalavdelning om vem som blivit vald. Som nytt ombud får man tillgång till utbildning och stöd för att kunna genomföra uppdraget på bästa sätt. Att vara ombud är ett sätt att göra skillnad och vara en viktig länk mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Lärarförbundets avdelning.

Vårens snabba och tvära kast, höstens arbete och den pågående pandemin påverkar oss alla men på olika sätt och i olika utsträckning. Tvärsäkra svar är också svåra att hitta på komplexa frågor. Men svåra frågor är oftare lättare att hantera tillsammans med andra än ensam. Kontakta gärna någon av oss i referensorganet eller Lärarförbundet Kontakt om du har fackliga frågor som du funderar över.

Med vänliga hälsningar

Lillemor Malmbo, SFI-lärare, Umeå

Kom i kontakt med ledamöterna

Ledamöter:

Johanna Österljung, Sundbyberg

Martin Keith, Gotland

Johanna Lindgren Chin, Botkyrka

Lillemor Malmbo, Umeå

Henrik Tällberg, Jönköping

Förbundsstyrelsen:

Anna Olskog, Umeå

Terje Adkins, Göteborg

Kansliet:

Linnéa Plöen Casterud, utredare

Så ser uppdraget ut

  • Att vara medlemsnära och lyssnande experter till förbundsstyrelsen och kansliet i utveckling av kommunikation och politik.
  • Att vara talespersoner i förbundets kanaler i samarbete med kansliet.
  • Att i samarbete med arbetsmiljörådet arbeta med professionsfrågor ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Läs mer!