Senast uppdaterad

2019-10-09

Med förskolan i fokus!

I Lärarförbundets referensorgan för förskolefrågor sitter sju förskollärare från hela landet med uppdraget att vara förbundets experter på området.

Aktuellt

Det blev många bra samtal på första mötet i referensorganet.

Referensorganet har beslutat att fokusera på dessa frågor:

  • Förskollärares planeringstid
  • Förutsättningarna för att implementera den nya läroplanen Lpfö18
  • Förskollärarbristen
  • Barngrupperna

Kom i kontakt med ledamöterna!

Ledamöter:

Gustav Jonsson, Kalmar

Kent Roslund, Halmstad

Pernilla Kjellberg, Göteborg

Lene Högnes Jörgensen, Arjeplog

Anna Bäck, Stockholm

Petra Hultqvist, Jönköping

Ida Mårtensson, Helsingborg

Förbundsstyrelsen:

Pia Rizell, Örebro

Anna-Mia Nilsson, Göteborg

Kansliet:

Veronica Persson, utredare

Så ser uppdraget ut

  • Att vara medlemsnära och lyssnande experter till förbundsstyrelsen och kansliet i utveckling av kommunikation och politik.
  • Att vara talespersoner i förbundets kanaler i samarbete med kansliet.
  • Att i samarbete med arbetsmiljörådet arbeta med professionsfrågor ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Läs mer