Senast uppdaterad

2021-04-29

Mänskliga rättigheter - fördjupning

Här kan du som lärare och medlem hitta ytterligare undervisningsmaterial och inspiration till medlemsengagemang kring FN:s mänskliga rättigheter och barnkonvention. Och när och hur har man rätt till åsikts- och yttrandefrihet?

För din undervisning

Inspiration för medlemsengagemang

Diskussions- och övningsmaterial

Internationella lärarbloggen - Lärarförbundet

Film och media


Böcker och broschyrer

Facket gör världen bättre, broschyr UtoU

Mänskliga rättigheter i arbetslivet - Union to Union

Den globala fackföreningsrörelsen


Forskning och rapporter


Exempel från andra vär(l)degrundscirklar


Annat aktuellt


Har du förslag på innehåll till fördjupningsdelen? Mejla eva.elmstedt-frisk@lararforbundet.se.

Bilagor