Senast uppdaterad

2018-04-13

Livet som lärare: Utvecklingssamtal på förskolan

Ibland är det svårt att leva upp till förväntningarna. Vi vet att kraven på dig som är förskollärare är väldigt höga. Din tid för att jobba med barnens utveckling och lärande räcker inte till när du måste ta hand om administration och annat som inte hör till det pedagogiska uppdraget. Lärarförbundet finns här för dig när du behöver råd och stöd.

Lärarförbundet påverkar politiken

Tack vare Lärarförbundet finns diskussionen om förskollärares arbetsbelastning på den politiska och mediala agendan. Flera av våra förslag har politikerna även gjort till sina egna. Det har lett till att flera förändringar har trätt och kommer att träda i kraft.

Här är exempel på åtgärder som Lärarförbundet har bidragit till:

 • Skolverket återinför riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan.
 • Lärarförbundet ligger bakom att det finns en läroplan för förskolan.
 • Att skollagen omfattar förskolan som nu är en egen skolform.
 • Att förskollärare omfattas av legitimationskrav.
 • Att viss del av lärarlönelyftet även tilldelades förskollärare.
 • Att förskolechef får titeln rektor och en obligatorisk rektorsutbildning om 30 hp.

Koll på arbetstiden

Gör alla administrativa uppgifter att du har svårt att hinna med allt på din arbetstid? Känner du dig ofta stressad? Problemen med stressrelaterade sjukskrivningar ökar inom alla lärargrupper, och särskilt bland förskollärare och fritidspedagoger/lärare i fritidshem.

Du som är medlem kan ta hjälp av vårt verktyg Arbetstidskollen med att planera tiden så att du inte arbetar för många timmar.

Stöd i ditt dagliga arbete

Har du frågor om vad som egentligen kan krävas av dig som lärare? Här kan Lärarförbundet vara ett bollplank och svara på frågor. Ta i första hand kontakt med ditt lokala arbetsplatsombud. Du kan även höra av dig till din lokalavdelning eller Lärarförbundet Kontakt för att få stöd för att påverka din arbetssituation.

Bli medlem nu – vi bjuder på tre månader utan avgift!

Det finns många fördelar med att vara medlem i Lärarförbundet:

 • Stöd av ombud, lokalavdelningar, medlemsservice och många fler specialister
 • Kurser och kompetensutveckling
 • Förmånliga medlemslån och försäkringar
 • Juridiskt stöd
 • Inkomstförsäkring

Vill du ha mer information om Lärarförbundet och om innehållet i ett medlemskap? Fyll i din e-post-adress här nedan så skickar vi mer information.