Sk rmavbild 2018 04 06 kl. 14.20.50 beskuren
Senast uppdaterad

2018-04-13

Livet som lärare: En dag på jobbet

Älskar du ditt yrke men känner att det är svårt att räcka till? Lärarförbundet vill att lärare ska få vara just lärare – inte administratörer eller vaktmästare. När du behöver stöttning finns vi här för dig.

Stöd i ditt dagliga arbete

Har du frågor om vad som kan krävas av dig som lärare? Här kan Lärarförbundet vara ett bollplank och svara på frågor. Ta kontakt med ditt arbetsplatsombud eller Lärarförbundet Kontakt för att få stöd.

Koll på arbetstiden

Gör all administration att du har svårt att hinna med allt på din arbetstid? Som medlem kan du få hjälp av vårt verktyg Arbetstidskollen med att planera tiden så att du inte arbetar för många timmar.

Lärarförbundet påverkar politiken

Tack vare Lärarförbundet finns diskussionen om lärares arbetsbelastning på den politiska och mediala agendan. Flera av våra förslag har politikerna även gjort till sina egna. Det har lett till att flera förändringar har trätt och kommer att träda i kraft.

Här är exempel på åtgärder som Lärarförbundet har bidragit till:

  • Avskaffandet av vab-intyg.
  • Utredning om att minska lärares administrativa börda.
  • Inga krav på IUP:er eller omdömen i årskurs 6–9 – övriga grundskolan en gång per år.
  • Lärarnas arbete med stöd och åtgärdsprogram har förenklats.
  • Frivilliga nationella prov i NO och SO i årskurs 6.

Bli medlem nu – vi bjuder på tre månader utan avgift!

Det finns många fördelar med att vara medlem i Lärarförbundet:

  • Stöd av ombud, lokalavdelningar, medlemsservice och många fler specialister
  • Kurser och kompetensutveckling
  • Förmånliga medlemslån och försäkringar
  • Juridiskt stöd
  • Inkomstförsäkring

Vill du ha mer information om Lärarförbundet och om innehållet i ett medlemskap? Fyll i din e-post-adress här nedan så skickar vi mer information.