Bred l romedel
Senast uppdaterad

2018-04-13

Livet som lärare: Administratören

Gör du allt för att få det att funka på jobbet? Som lärare kan du ibland vara tvungen att jobba med allt möjligt förutom pedagogik. Därför arbetar Lärarförbundet aktivt för att lärare ska få vara lärare och inte ägna en stor del av sin tid till administration.

Stöd i ditt dagliga arbete

Har du frågor om vad som egentligen kan krävas av dig som lärare? Ta i första hand kontakt med ditt lokala arbetsplatsombud. Du kan även höra av dig till din lokalavdelning eller Lärarförbundet Kontakt för att få stöd för att påverka din arbetssituation.

Koll på arbetstiden

Gör alla administrativa uppgifter att du har svårt att hinna med allt på din arbetstid? Du som är medlem kan ta hjälp av vårt verktyg Arbetstidskollen med att planera tiden så att du inte arbetar för många timmar.

Lärarförbundet påverkar politiken

Tack vare Lärarförbundet finns diskussionen om lärares arbetsbelastning på den politiska och mediala agendan. Flera av våra förslag har politikerna även gjort till sina egna. Det har lett till att flera förändringar har trätt och kommer att träda i kraft.

Här är exempel på åtgärder som Lärarförbundet har bidragit till:

 • Utredning om att minska lärares administrativa börda.
 • Inga krav på IUP:er eller omdömen i årskurs 6-9. Övriga grundskolan en gång per år.
 • Utredning om skolledares arbetssituation.
 • Lärarnas arbete med stöd och åtgärdsprogram har förenklats.
 • Utredning om en översyn av hela provsystemet och att införa digitaliserade nationella prov.
 • Frivilliga nationella prov i NO och SO i årskurs 6.

Bli medlem nu – vi bjuder på tre månader utan avgift!

Det finns många fördelar med att vara medlem i Lärarförbundet:

 • Stöd av ombud, lokalavdelningar, medlemsservice och många fler specialister
 • Kurser och kompetensutveckling
 • Förmånliga medlemslån och försäkringar
 • Juridiskt stöd
 • Inkomstförsäkring

Vill du ha mer information om Lärarförbundet och om innehållet i ett medlemskap? Fyll i din e-post-adress här nedan så skickar vi mer information.