Lärarmötet online 18 maj – Bygg relationer som stärker

Alla lärare i högstadiet och gymnasiet är välkomna till detta lärarmöte. Goda relationer i klassrummet är en förutsättning för att elever ska känna trygghet i gruppen och tillit i sitt lärande. Men var går gränsen för ditt ansvar? På Lärarmötet online får du samtala, reflektera och utbyta erfarenheter med andra lärare.

Som lärare på högstadiet och gymnasiet är det du som har ansvaret för att eleverna ska känna trygghet i gruppen och tillit i sitt lärande. Goda relationer är en förutsättning för detta. Det är ingen enkel uppgift men väldigt viktigt att prata om.

På Lärarmötet får du samtala med kolleger och diskutera frågor som: Hur betydelsefulla är undervisningsrelationerna? Går det att utveckla sin relationella professionalitet? Och var går gränsen för ditt ansvar?

När? Var? Hur?

Datum: 18 maj
Tid: 17.00-19.00
Plats: digitalt möte, Zoom
Sista anmälningsdag: kl 15.00 den 14 maj

Anmälan

Välkommen att anmäla dig här!

Några dagar innan mötet kommer du att få ett mejl med mer information om hur du deltar.

Lärarmötet - så fungerar samtalet

Lärarmötet online är ett coachande samtal med en samtalsledare som sker helt digitalt. Vi börjar med att se en film som inspiration. I filmen läser Anne-Marie Körling delar av sin text "Se elevens alla lärande ansikten", från en tidigare artikel i Pedagogiska magasinet.

Efter inledningen blir det samtal i mindre grupper. Du kommer att prata med samma personer vid varje gruppsamtal. Sedan knyter samtalsledaren ihop säcken i en stor grupp.

Samtalsmetoden klargör snabbt och enkelt vad alla i en grupp tycker i en viss fråga, och alla kommer till tals.

Anmäl dig här!

​Anne-Marie Körling läser ur sin text "Se elevens alla lärande ansikten"

Mer om ämnet

Här kan du titta på filmen med Anne-Marie Körling i förväg och även se ytterligare en film från ett tidigare Lärarmöte.

Skolverket har också intressanta artiklar för dig som vill läsa mer:
Goda relationer underlättar språkinlärning
Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever är viktigt för studiero