Pexels photo
Senast uppdaterad

2018-04-27

Lärarkollen

Lärarkollen är Lärarförbundets redovisning av statistik som är viktiga för skolans och lärarnas utveckling.

Kolla andelen behöriga i din kommun!

För att lyfta fram de stora regionala i lärarbehörighet runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för samtliga kommuner och län i landet. Rapporterna innehåller inte bara analys över utvecklingen i lärarbehörighet i respektive kommun och län, utan också en sammanställning över situationen i samtliga skolor.

Så är förskollärartätheten i din kommun

Förskollärarna är för få. Ett av de största hindren för en likvärdig förskola är att förskollärartätheten varierar stort – både mellan och inom kommuner. I vårt verktyg kan du se förskollärartätheten i din kommun!

Behöriga lärare i fritidshem

Bristen på lärare i fritidshem är akut, elevgrupperna stora och lärarna har inte tid till den pedagogiska verksamheten. På fem år har lärartätheten försämrats kraftigt i landet. I vårt verktyg kan du se lärartätheten för fritidshemmen i din kommun!

Få koll på andelen behöriga lärare på gymnasium

För att lyfta fram de stora regionala skillnaderna i andelen behöriga lärare på gymnasium runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för kommuner, kommunförbund och län i landet.