L rarfortbildning bild fakta 2017 ny
Senast uppdaterad

2019-05-29

Lärarfortbildning

Lärarförbundet är ​Sveriges ledande leverantör av kvalificerade kurser och utbildningar för dig som arbetar inom fritidshem, förskola, grundskola och gymnasieskola.

Gå med idag – 3 månader gratis!

Fortbildning av lärare för lärare

Lärarfortbildning AB är sedan 30 år specialiserade på fortbildning av lärare, skolledare, arbetslag och hela kommuner. Här erbjuds öppna kurser, konferenser, uppdragsfortbildning och handledning. Dess uppdrag är att utveckla hela lärarprofessionen och påverka utvecklingen av den svenska förskolan och skolan.

Varje år väljer tusentals lärare och skolledare från hela Sverige att utveckla sig hos Lärarfortbildning. Som lärare är din kompetens helt avgörande för dina elevers framsteg och lärande.

Lärarfortbildning AB ägs av Lärarförbundet men fortbildningarna är frikopplade från den fackliga verksamheten. Det finns inte krav på medlemskap för att delta, dock får medlemmar rabatt.