Senast uppdaterad

2021-09-12

Lärarförlaget

Lärarförlaget ägs av Lärarförbundet och ger ut böcker riktade till lärare och rektorer i alla skolformer och i fritidshem. Här hittar du facklitteratur som är fylld med inspiration.

Författarna är oftast lärare och rektorer som generöst delar med sig av framgångsrika arbetssätt, tankar och reflektioner. Böckerna är väl förankrade i såväl praktik som aktuell forskning och styrdokument.

Du kan köpa böckerna i bokhandeln, hos internetbokhandlarna och från Läromedia. Men också på Lärarförlagets hemsida.