Senast uppdaterad

2019-10-10

Lärarförbundets referensorgan och arbetsmiljöråd

Lärarförbundet har sex referensorgan och ett arbetsmiljöråd med uppdrag att vara experter på respektive område, ge råd till förbundsstyrelsen och delta i debatten. Alltid med siktet inställt på framtiden.

Lärare från hela landet medverkar i Lärarförbundets referensorgan och arbetsmiljöråd. Uppdraget gäller fram till 2022. Här kan du läsa mer om arbetet och uppdraget samt hitta kontaktuppgifter till ledamöterna.

Arbetsmiljörådet

Referensorgan: Lärare i förskolan

Referensorgan: Lärare i grundskola

Referensorgan: Lärare i fritidshem

Referensorgan: Lärare i gymnasieskola

Referensorgan: Lärare i kulturskola

Referensorgan: Lärare i vuxenutbildningen

Så ser uppdraget ut!

  • Att vara medlemsnära och lyssnande experter till förbundsstyrelsen och kansliet i utveckling av kommunikation och politik.
  • Att vara talespersoner i förbundets kanaler i samarbete med kansliet.
  • Att i samarbete med arbetsmiljörådet arbeta med professionsfrågor ur ett arbetsmiljöperspektiv.