Senast uppdaterad

2021-12-20

Lärarförbundets behandling av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss på Lärarförbundet. Därför vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler för hur organisationer ska behandla personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Medlemskap i fackförening kategoriseras som känslig personuppgift enligt lagen. Det ställer extra höga krav på Lärarförbundet att hantera dina medlemsuppgifter på ett korrekt sätt.

Lärarförbundet säkerställer att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vid kontakt med Lärarförbundet via kontaktformulär, mail eller telefon kommer du att behöva identifiera dig med BankId för att säkerställa att dina uppgifter inte hamnar i orätta händer.

Personuppgifter som vi behandlar

Exempel på kategorier av uppgifter som Lärarförbundet behandlar:

  • Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress
  • Arbetsgivare, arbetsplats, anställning, befattning och lön
  • Utbildning
  • Förtroendeuppdrag
  • Genomförda utbildningar i Lärarförbundets regi
  • Avgifts- och betalinformation
  • Uppgifter i ett medlemsärende

Lärarförbundet kan ha kompletterat dina personuppgifter med information från arbetsgivare och uppgifter från folkbokföringen.

Lärarförbundet är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det därför viktigt att du uppdaterar dina uppgifter på Min Sida.

Hur Lärarförbundet använder dina personuppgifter

Lärarförbundet använder dina personuppgifter för att kunna tillvarata dina intressen rörande lön- och anställningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som Lärarförbundet har enligt stadgarna mot dig som medlem.

Dina uppgifter används även för att kunna ge råd och information till dig som medlem.

Överföring av uppgifter till andra parter

För att kunna fullgöra vårt uppdrag så kan Lärarförbundet överföra dina personuppgifter till andra som vi samarbetar med. Vi har då avtal som reglerar ansvaret för den hantering av personuppgifter som sker inom samarbetet. Exempel på parter som Lärarförbundet kan överföra uppgifter till:

Lärarförbundet lämnar uppgifter till dotterbolaget Svenska Lärarförsäkringar för erbjudande och administration av medlemsförsäkringar, rådgivning och information runt ditt försäkringsbehov, samt för att kunna erbjuda och tillhandahålla pensionsrådgivning och pensionsplanering.

Lärarförbundet utbyter även uppgifter med vissa arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer, samarbetet regleras i kollektivavtal.

Så länge sparas dina personuppgifter

Lärarförbundet rensar uppgifter om dig löpande. Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till och vad som står i stadgarna. Det kan även finnas lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid exempelvis den allmänna preskriptionstiden (10 år). Personuppgifterna gallras och raderas enligt bestämda rutiner för detta.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter Lärarförbundet behandlar. Du kan få ut dina personuppgifter Under ”Mina uppgifter” finns en länk "Dataportabilitet: Ladda ned dina uppgifter i Excel-format(csv)" där du som medlem kan exportera dina uppgifter till ett maskinläsbart format. Du har även rätt att begära ett registerutdrag. Vidare har du rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begränsning av behandling och invända mot behandling som rör dig. Se även Dina personuppgifter vid ansökan om medlemskap.

För dig som inte är medlem

Lärarförbundet kan även komma att behandla personuppgifter om dig som inte är medlem i förbundet. Det kan t.ex. ske när du skickar e-post till oss då vi sparar din e-postadress.

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig

Lärarförbundet
Box 122 29
102 26 Stockholm

Telefon: 0770-330303

Org.nummer: 802015-5050

Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@lararforbundet.se

Har du frågor?

Om du har några frågor eller synpunkter kring behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till Lärarförbundet Kontakt, eller till Lärarförbundets dataskyddsombud på dataskyddsombud@lararforbundet.se.

Om du har klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.