Senast uppdaterad

2021-09-03

Lärarförbundet söker inträde i Saco 

Lärarförbundets extrakongress har röstat för en ansökan om inträde i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Om ansökan godtas av Saco i november byter Lärarförbundet alltså centralorganisation, från TCO.

– Som lärare drivs vi av en övertygelse om att utbildning är grunden för individens och samhällets utveckling, en uppfattning som vi delar med övriga akademiker. Jag ser ett stort värde i att ingå i en federation bestående av andra akademikerförbund, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet (bilden).

Behöver kraftsamla

Bakgrunden är att kongressen 2020 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att bli ett starkare förbund som i högre grad tar vara på lärarnas och skolledarnas intressen.

– Lärarförbundet är Sveriges största akademikerförbund och våra medlemmar tar varje dag ansvar för kunskapssamhällets utveckling, säger Johanna Jaara Åstrand och fortsätter:

– Vi lärare och skolledare delar många av de utmaningar som andra akademikergrupper står inför. Vi ser hur avståndet mellan krav och resurser ökar samtidigt som vi inte får den löneutveckling vi förtjänar utifrån utbildning och kompetens.

– Det är ohållbart och där behöver vi kraftsamla för att tillsammans få till stånd en förändring. Det är ett arbete som jag nu hoppas få fördjupa inom ramen för Saco-federationen.

Akademiska tillhörigheten allt tydligare

Lärarförbundet har varit medlem i TCO sedan förbundet bildades. På senare år har den akademiska tillhörigheten inom lärarkåren blivit allt tydligare, till exempel genom legitimationsreformen som lett till ökade krav på vem som kan ingå i yrkesgemenskapen.

År 2019 blev Lärarförbundet dessutom ett renodlat professionsförbund, där endast lärare och skolledare med relevant utbildning kan bli medlemmar.

– Sammantaget gör det Saco till Lärarförbundets naturliga hemvist, säger Johanna Jaara Åstrand.

Beslutet om Lärarförbundets ansökan kommer att fattas av Sacos kongress i november.