Senast uppdaterad

2021-01-21

Välkommen till Lärarförbundet Skolledare!

Vi arbetar för att utveckla yrke och villkor i Sveriges största organisation för skolledare med över 10 000 medlemmar. Lärarförbundet Skolledare är en egen organisation för chefer inom Lärarförbundet med egen styrelse och egna mål. Men tillsammans är vi starka och därför samlar vi alla skolledare och lärare i ett och samma kraftfulla förbund.

Missa inga viktiga skolledarnyheter

Skolledarnytt är nyhetsbrevet för dig som är skolledare. Här får du varje torsdag de viktigaste nyheterna samt tips på utbildningar och föreläsningar. Genom ett unikt samarbete med JP Infonet erbjuder vi också svar på aktuella skoljuridiska spörsmål. Teckna prenumeration här.


Vägledning för det lokala arbetet inför bildandet av Sveriges Skolledare

Här samlar vi information till dig som är ombud eller förtroendevald inom Lärarförbundets Skolledare - gällande den nya förbundet Sveriges Skolledare som bildas från årsskiftet.

Lokal demokrati, vägledning och lokala normastadgar

Möt ordförandena för båda skolledarfacken inför nya organiseringen

För ge en tydlig bild av hur nya Sveriges Skolledare, kommer se ut, och samtidigt ge medlemmar i båda förbunden chans att ställa frågor och komma med inspel och tankar, åker våra båda ordförande på en gemensam turné runt i landet i oktober och november.

Läs med om turnén och hitta dina datum här

Maria Andrén Bergström blir kanslichef för Sveriges Skolledare

Maria Andrén Bergström blir kanslichef i det nybildade förbundet Sveriges Skolledare från 1 november. Hon är sedan tidigare förbundsdirektör i Sveriges Skolledarförbund och har arbetat där sedan 2011.

Nu kommer hon att leda det nya förbundet som bildas den 1 januari 2023, av tidigare medlemmarna i Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund. Förbundet kommer att organisera cirka 17 000 chefer inom utbildningsområdet.

Det här är Lärarförbundet Skolledare

Lärarförbundet Skolledare är en egen organisation för chefer inom Lärarförbundet. Lärarförbundet Skolledare har egen styrelse och egna mål. Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ. Nästa Skolledarmöte hålls 2022. Skolledare engagerar sig naturligtvis också lokalt.

Därför ska skolledare företrädas av skolledare

Cecilia Peiro är skolledarombud i Uppsala

Skolledare är både chefer och ledare men också anställda. Uppdraget är komplext och därmed är det viktigt att ni i olika samtal med arbetsgivaren har någon som kan representera er och som har insikt i er arbetssituation. Inte minst kan det vara direkt avgörande när det handlar om frågor som lön och arbetsmiljö. Två frågor som alltid står högt upp på listan över skolledares prioriterade frågor som anställda. Lokalt är det därför av vikt att ni utser minst ett skolledarombud som tillsammans med er kan föra er talan inför arbetsgivaren i samverkan eller förhandling. Läs mer om uppdraget som skolledarombud


Så går vi vidare mot en ny organisation för Sveriges Skolledare

Från 1 januari 2023 bildar vi tillsammans med Sveriges Skolledarförbund det nya förbundet Sveriges Skolledare. inför förändringen är kommunikation och möten mellan förbundens medlemmar mycket viktiga.

Läs mer och ladda ned underlag för gemensam dialog för möten på lokal nivå.

Läs mer om beslutet om en ny facklig organisering för lärare och skolledare.

Ladda ned en flyer med rekryterande budskap


Lön för rektorer, biträdande rektorer och andra skolledare

Är du rektor, skolchef, biträdande rektor eller innehar någon annan ledningsfunktion i skola eller förskola? Är du intresserad av att veta mer om din lön? Här finns en samlingssida som syftar till att ge stöd i processen kring den egna lönen.

Lärarförbundet Skolledare tillhandahåller också ett exklusivt, mobilanpassat verktyg för medlemmarna. Verktyget Min lön är byggt på fullständiga och helt korrekta uppgifter som hämtats ur partsgemensamma databaser. Det ska inte jämföras med andra förbunds ofullständiga lönestatistik, som ofta tas fram ur frivilligt inskickade löneenkäter.

Det här vill Lärarförbundet Skolledare

I Lärarförbundet Skolledares politiska plattform kan du läsa en sammanställning av Lärarförbundet Skolledares politik. Vill du läsa mer har Lärarförbundet Skolledare gjort ställningstaganden och förtydliganden i frågan om pedagogiskt ledarskap och i frågan om en bättre styrning av skolan. Skolledarna förespråkar en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i genomsnitt och har producerat ett webbmaterial kring detta. Vi ger också ut rapporter med krav på bättre villkor och bättre arbetsmiljö.

Nätverk för dig som är biträdande rektor

Arbetet som biträdande rektor kan variera mycket. Men oavsett vad ditt uppdrag innehåller är Lärarförbundet Skolledare det självklara valet för dig som arbetar som biträdande rektor. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och aktiviteter för dig som jobbar som biträdande rektor.


Mentorsprogram för skolledare 2022

Nu har vi dragit igång 2022 års upplaga av mentorsprogrammet för skolledare. Programmet riktar sig till både dig som är helt ny och till dig som jobbat några år som rektor, biträdande rektor, skolchef eller i en annan ledande funktion inom skolan.

Läs mer om mentorsprogrammetGå med idag
– 6 månader gratis!

Nyheter för skolledare

Vi finns på flera plattformar och publicerar även nyheter på vår egen web kring allt som är viktigt för skolledare. Följ med i vårt nyhetsflöde.

Fördelarna med att vara medlem

Vi tar ställning för skolledare! Vi erbjuder ett prisvärt medlemsskap, bara 290 kronor i månaden. Då får du bland annat:

  • Ekonomisk trygghet i form av inkomstförsäkring och möjlighet att teckna andra försäkringar för livet olika skeden.
  • Möjlighet till fackligt inflytande.
  • Kompetensutveckling via våra verksamhetsnära utbildningar som leds av ledande forskare och experter.
  • Råd och stöd från våra kunniga ombudsmän och jurister.
  • Möjlighet att delta i Skolledare 21 - årets viktigaste skolledarevent.

Så får du som är medlem stöd och råd

Alla medlemmar kan vända sig till vår medlemsservice. För skolledare finns ett särskilt knappval i telefonväxeln. Du kan också kontakta ditt personliga ombud, en regional ombudsman eller din avdelning.

En rektors 100 första dagar - din verktygslåda

Skolledare behöver få goda förutsättningar för att lyckas i sitt uppdrag. Här hittar du stödmaterial och verktyg för att effektivisera organisationen och underlätta din arbetssituation. Det kan vara till hjälp för dig som är ny i jobbet men också för dig som redan arbetat en tid som skolledare.

Skolledarombud - våra representanter lokalt

Att vara skolledarombud är att vara kontaktperson och representant för oss lokalt. Idag har 85 procent av våra medlemmar tillgång till ett skolledarombud. Du som är ny som skolledarombud har möjlighet att gå en utbildning i vad rollen innebär och vilka möjligheter du har att göra skillnad.

Stephan Redman är skolledarombud för 130 medlemmar i Jönköping.

Arbetsmiljö för skolledare

Lärarförbundet Skolledare arbetar för en bättre arbetsmiljö och att det som sägs i lag, avtal och forskning ska följas. Här finner du information om skolledaren i rollen som anställd och olika problem i skolledares arbetsmiljö samt länkar till andra användbara sidor på webben.

Här kan du läsa mer om skolledares arbetsmiljö, arbetstid och övertid och om kompetensutveckling. Här finns tips och råd kring hur skolor kan jobba mot främlingsfientlighet och rasism. Skol-OSA är ett partsgemensamt stödmaterial till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö.

Vill du ha en orientering i arbetsmiljöfrågorna och ta del av Nationella styrelsens ställningstaganden, eller rent av jobba med dessa frågor lokalt, kan du läsa mer här: Arbetsmiljö för skolledare.

Missade du webbinariet på Internationella arbetsmiljödagen, om skolledarnas roll i det framgångsrika förändringsarbetet i Örebro kommun? Som medlem har du du möjlighet att se den i efterhand under hela maj månad.

Logga in med mobilt bankid för att se filmen

Gå med idag
– 6 månader gratis!