Temasida almedalen
Senast uppdaterad

2017-06-29

Lärarförbundet i Almedalen 2017

Lärarförbundet är i Almedalen för att påverka i viktiga frågor som rör skolan. Under årets Almedalen sätter vi fokus på lärarbristen.

Vi har sagt det förut och vi säger det igen, Sverige behöver fler lärare och vi behöver det nu. Med ett år kvar till valet måste vi få politikerna att förstå, att ska vi kunna hejda lärarbristen behövs högre löner och bättre arbetsvillkor. Om åtta år kommer vi sakna 65 000 lärare, samtidigt arbetar 38 000 utbildade lärare med något annat. Lärarbristen kan inte vänta!

Almedalen 1100x600

Ge röst åt lösningar för en av Sveriges största samhällsutmaningar.

Lärarförbundets seminarieaktiviteter i Almedalen

3 juli: Från bristyrke till framtidsbransch – så höjer vi läraryrkets status till 2025

Måndag 3 juli, kl: 09:15 - 10:45. Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

År 2025 kommer Sverige att sakna 65 000 lärare. Hur ska skolvärlden bli en mer attraktiv arbetsgivare som både behåller de nuvarande lärarna och lockar till sig nya? Och vilka förändringar vill regeringen och oppositionen införa, på kort och lång sikt, för att göra läraryrket till ett framtidsyrke? Vi sänder debatten live på lararkanalen.se - missa inte!

3 juli: Hur påverkar betygen elevernas prestationer?

Måndag 3 juli, kl: 11:15 - 12:00. Plats: Strandgatan 19

Betyg påverkar elever på olika sätt beroende på deras förutsättningar och erfarenheter, visar forskning. Vad gör betygen med elevernas inre motivation? Hur påverkar tidiga betyg elevernas fortsatta lärande? Och kan ett betygssystem utformas för att motivera både låg- och högpresterande elever?

4 juli: Efter Skolkommissionen – kommer skolvalet att ändras?

Tisdag 4 juli, kl: 09:00 - 10:15. Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen

Hur ska skolvalet se ut? Är dagens modell den bästa eller går det att förändra den så att skolvalet stärker likvärdigheten istället för att motverka den? Skolkommissionen har föreslagit att ersätta kötid till fristående skolor med lottning, men det finns också andra sätt.

5 juli: Stoppa skolledarsnurren – max 20 medarbetare per chef

Onsdag 5 juli, kl: 08:15 - 09:15. Plats: Strandgatan 19

Idag ansvarar skolledare ofta för 35-45 medarbetare. Forskning visar att antalet medarbetare per chef är avgörande för både chefers och medarbetares arbetsmiljö. För ett hållbart ledarskap bör skolledare i genomsnitt vara närmaste chef för högst 20 medarbetare.

5 juli: Hur ska vi lösa lärarbristen?

Onsdag 5 juli, kl: 09:45 - 10:30. Plats: Strandvägen 4

Att lösa lärarbristen är ödesfråga för Sverige. I grundskolan minskade andelen behöriga lärare med en procentenhet mellan de två senaste läsåren. Utvecklingen går åt fel håll. Enligt SCBs prognos från 2014 kommer det att saknas 65 000 lärare 2025. Är det möjligt att förhindra att det blir så illa?

5 juli: Professionsutveckling för fler skickliga lärare och skolledare – men hur?

Onsdag 5 juli, kl: 14:15 - 15:15. Plats: Strandgatan 19

Kan professionsprogram höja läraryrkets attraktivitet, hejda lärarbristen och förbättra elevers resultat? Ett samtal kring kompetensutveckling för skolbranschens viktigaste spelare: lärarna och skolledarna.

6 juli: Arbetsmiljön - det största hindret till bättre skolresultat?

Torsdag 6 juli, kl: 09:45 - 10:45. Plats: Strandgatan 19

Elever och lärares arbetsmiljö påverkar hur det går i skolan. Sedan tidigare vet vi att det finns en koppling mellan lärares sjuktal och elevernas resultat. Hur ska vi förbättra arbetsmiljön och minska arbetsbelastningen och stressen så att eleverna kan prestera bättre?