Senast uppdaterad

2022-06-16

Lärarförbundet i Almedalen

Vi är på plats i Almedalen för att bland annat prata om lärares och skolledares förutsättningar och vad som krävs av politiken för att vi ska få en likvärdig skola.

Tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund bjuder vi in till två seminarier om likvärdighet. Tillsammans med facken inom välfärden arrangerar vi ett seminarium kring kompetensförsörjningen. Utöver det deltar vi i olika paneler under Almedalsveckan.Hur gör vi skolan likvärdig?

Svensk skola befinner sig i en kris. Likvärdigheten sjunker, var tredje elev når inte gymnasieexamen och lärarbristen riskerar att permanentas. Det är en utveckling som tillåts fortsätta, år efter år, mandatperiod efter mandatperiod. Dessutom riskerar lärarbristen permanentas. Efter 15 år i yrket avstannar löneutvecklingen vilket innebär att utbildningen livslönemässigt är en förlustaffär för många lärare.

Nu krävs det krafttag för att vända utvecklingen. Hur tänker partierna och vad är de beredda att göra för att förändra situationen i skolan? De viktigaste skolfrågorna debatteras i Almedalens skolpolitiska debatt mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.

Tid: måndag den 4 juli, kl 13:30-14:30
Plats: Clarion Hotel Wisby, "Spegelsalen", Strandgatan 6
Medverkande: Lars Hjälmered, Moderaterna • Fredrik Christensson, Centerpartiet • Gunilla Svantorp, Socialdemokraterna • Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet • Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund • Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund
Moderator: Sharon Jåma
Arrangör: Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Sveriges Skolledarförbund

Se en inspelning från seminariet:


Vi behöver en halv miljon nya kollegor – så klarar vi välfärden

Välfärdssektorn behöver anställa en halv miljon människor de närmaste tio åren och de största bristyrkena finns i välfärdssektorn. Vi behöver fler vägar in, bättre villkor och färre som lämnar av fel skäl.

Välfärden utgör fundamentet i det svenska samhället och är avgörande för att ge oss trygghet, särskilt i oroliga tider. Samtidigt är utmaningarna för välfärdssektorn stora. Från facklig sida sträcker vi därför gemensamt ut handen till regering och riksdag och arbetsgivarnas organisationer för att de ska möta oss i det välfärdslyft som nu behövs. Facken i välfärden är ett nytt samarbete mellan sex fackförbund som tillsammans samlar cirka 1,2 miljoner anställda och merparten av dem återfinns i välfärdssektorn. Det är Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Vision och Vårdförbundet.

Tid: måndag den 4 juli, kl 15:00-15:55
Plats: Gotlands museum, "Sävesalen", Strandgatan 14
Medverkande: Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR • Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund • Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet • Veronica Magnusson, Vision • Malin Ragnegård, Kommunal • Sineva Ribeiro, Vårdförbundet • Anna Ekström, utbildningsminister • Caroline Olsson, SKR • Lars Stjernqvist, Kansliet för hållbart arbetsliv.
Moderator: Lisa Bondesson
Arrangör: Facken i välfärden (Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Vision och Vårdförbundet)

Anmäl ditt intresse på Facebook


Hur gör vi likvärdighet i praktiken?

Staten har tagit beslut om att regionalisera skolmyndigheterna, men några större förändringar av ansvarsfördelning eller finansieringsmodell är inte aktuella. På vilket sätt kommer de regionaliserade skolmyndigheterna underlätta rektors uppdrag att nå statliga mål i en lokalt styrd verksamhet?

Staten har infört skarpare skrivningar i styrdokument samt tillfört mer resurser till granskning och inspektion. Staten har också markant ökat de riktade statsbidragen mot framförallt grundskolan. Samtidigt har Sverige fortsatt stora problem med elever som inte får det stöd de behöver för att nå målen, brist på legitimerade lärare och en ökande omsättningshastighet av såväl rektorer som lärare. Skolor blir allt mer segregerade, och samtidigt som resurser bedöms saknas på många håll kan vissa privata huvudmän plocka ut stora vinster ur verksamheterna. Staten har tagit beslut om att stärka sin regionala närvaro i landet genom skolmyndigheternas regionalisering. Men på vilket sätt kommer regionaliseringen underlätta rektors uppdrag att leva upp till statligt satta mål i en fortsatt lokalt styrd verksamhet? Vilket stöd kan en rektor eller en huvudman hoppas på att få av den utbyggda statliga skoladministrationen?

Tid: tisdag den 5 juli, kl 14:15-15:30
Plats: Uppsala universitet, B-huset, sal B24, Cramérgatan 3
Medverkande: Linus Sköld, Socialdemokraterna • Helén Ängmo, Skolinspektionen • Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund • Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Lärarförbundet Skolledare • Monica Sonde, SKR
Arrangör: Lärarförbundet Skolledare, Sveriges Skolledarförbund


Fler seminarier där Lärarförbundet deltar