Senast uppdaterad

2021-11-11

Lärarförbundet blir en del av Saco

Sacos kongress har, den 11 november, sagt ja till att Lärarförbundet blir en del av Sacofederationen.

Beslutet innebär att Saco växer med hela 234 000 medlemmar och nu närmar sig miljonen.

– Det är glädjande att vi nu kan samla ännu fler akademiker. Ett nytt förbund stärker federationens gemensamma kraft och det faktum att utbildningsgemenskap är grunden för Saco, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

– Lärarförbundet är Sveriges största akademikerförbund och våra medlemmar tar varje dag ansvar för kunskapssamhällets utveckling. Vår kongress har gett oss ett tydligt mandat i centralorganisationsfrågan och vi gläds åt att vi nu får kraftsamla tillsammans med andra akademiker inom ramen för Saco, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Det var i början av september som Lärarförbundets kongress beslutade att ansöka om inträde i Saco. Medlemskap i Saco börjar gälla från och med den 1 januari 2022 och vi lämnar då TCO.