Senast uppdaterad

2021-04-29

Lärare i en global värld - fördjupning

Här kan du som lärare och medlem hitta ytterligare undervisningsmaterial och inspiration till medlemsengagemang kring frågan hur villkoren för läraryrket ser ut i olika delar av världen. Vad är lik- och olikheterna?

För din undervisning

Inspiration för medlemsengagemang

Diskussions- och övningsmaterial

Världslärardagen 5 oktober

Film och media


Böcker och broschyrer

Vägen till en bättre värld - svensk fackföreningshistoria

Forskning och rapporter


Exempel från andra vär(l)degrundscirklar


Annat aktuellt

Education International - vår världsorganisation
Lärarutbyten från Universitets och högskolerådet

Har du förslag på innehåll till fördjupningsdelen? Mejla eva.elmstedt-frisk@lararforbundet.se.