Senast uppdaterad

2022-06-16

Kurser öppna för dig som ännu inte är medlem

Kurser, seminarier, webbinarier, och studiecirklar som är öppna för dig som ännu inte är medlem i Lärarförbundet.

Lärares yrkesetik – yrkesetiska seminarier

Som lärare ställs vi ständigt inför frågor som kräver etiska överväganden. Lärares yrkesetik – yrkesetiska seminarier.

Studiecirkeln Världegrunden

Ett underlag för att starta studiecirkel om värdegrundsfrågor med globalt perspektiv. Exempel på teman är lärare i en global värld, mänskliga rättigheter och främlingsfientlighet. Världegrunden.

Hot och våld i skolan

En kurs om hot och våld i skolan ur ett arbetsmiljöperspektiv. Här får du veta hur du kan agera om du blir utsatt för hot eller våld och hur ni på skolan kan arbeta förebyggande. Du går kursen själv på webben. Tidsåtgång cirka tio minuter. Hot och våld i skolan.

eTwinning i undervisningen

Föreläsningar och workshoppar i eTwinning – en digital plattform där skolor och fritidshem i hela Europa kan samarbeta. Här finns även fortbildning för lärare. eTwinning i undervisningen.

Lärarmöten för dig som jobbar första året

Digitala webbinarier med aktuella ämnen för dig som är ny i yrket. Lärarmöten för dig som jobbar första året.

Inspirationskvällar

Varje termin ordnar Lärarförbundet Inspirationskvällar med engagerande talare. Några är öppna även för dig som inte är medlem än. Inspirationskvällar.

Alla kurser

Vill du veta vad vi erbjuder våra medlemmar och förtroendevalda? Se alla Lärarförbundets kurser.

Gå med idag
– 6 månader gratis!