Senast uppdaterad

2022-06-16

Kurser för dig som är medlem i Lärarförbundet student

Här finns kurserna som anordnas av Lärarförbundet på central nivå.

Ny lärare – inför första jobbet

Kursen ger dig som snart ska börja jobba som lärare eller studie- och yrkesvägledare en bra start. Du kan välja mellan att gå den på egen hand på nätet, online i grupp eller träffas fysiskt på vissa orter. Ny lärare - inför första jobbet.

NLS sommarkurs

Arrangeras vartannat år av Nordiska Lärarorganisationers samråd (NLS). Kursen riktar sig till alla lärare och ledare som är förtroendevalda eller medlemmar i NLS-organisationerna, där Lärarförbundet ingår. NLS Sommarkurs.

Det kan hända saker lokalt också

Sök i Lärarförbundets kalendarium för att se vad som är på gång där du bor.


Alla kurser

Som medlem i Lärarförbundet student är du även välkommen till de kurser, träffar, och webbinarier som riktar sig till yrkesverksamma lärare.

Vi har även kurser för förtroendevalda och skolledare.

Några av Lärarförbundets kurser och föreläsningar är öppna för dig som inte är medlem än.

Se alla Lärarförbundets kurser.