Senast uppdaterad

2022-10-24

Kurser för dig som är medlem i Lärarförbundet

Här finns kurser, workshoppar, vägledningar, webbinarier, träffar och studiecirklar som anordnas av Lärarförbundet på central nivå.

Det kan hända saker lokalt också

Sök i Lärarförbundets kalendarium för att se vad som är på gång där du bor.

Alla kurser

Vi har även kurser för studenter, förtroendevalda och skolledare. Några är öppna för dig som inte är medlem än. Se alla Lärarförbundets kurser.

För alla medlemmar

Inspirationskvällar

Varje termin ordnar Lärarförbundet inspirationskvällar med fantastiska talare. Allt från kändisar till experter som bjuder på kunskap och skratt. Lärarförbundets Inspirationskvällar.

Studiecirkeln Världegrunden

Ett underlag för att starta studiecirkel om värdegrundsfrågor med globalt perspektiv. Exempel på teman är lärare i en global värld, mänskliga rättigheter och främlingsfientlighet. Världegrunden.

Hot och våld i skolan

En kurs om hot och våld i skolan ur ett arbetsmiljöperspektiv. Här får du veta hur du kan agera om du blir utsatt för hot eller våld och hur ni på skolan kan arbeta förebyggande. Du går kursen själv på webben. Tidsåtgång cirka tio minuter. Hot och våld i skolan.

eTwinning i undervisningen

Föreläsningar och workshoppar i eTwinning – en digital plattform där skolor och fritidshem i hela Europa kan samarbeta. Här finns även fortbildning för lärare. eTwinning i undervisningen.

Lärares yrkesetik – yrkesetiska seminarier

Som lärare ställs vi ständigt inför frågor som kräver etiska överväganden. För att utveckla ett yrkesetiskt förhållningssätt behöver vi ständigt diskutera yrkesetiska frågor med varandra. Lärares yrkesetik – yrkesetiska seminarier.

Kollektivavtal – varför då?

Begreppen den svenska modellen och kollektivavtal används ofta när lön och arbetsvillkor kommer på tal. Men vad innebär de och vilken betydelse har de för dig? Kursen tar cirka 20 minuter och du går den själv på webben. Kollektivavtal – varför då?

NLS Sommarkurs

Vartannat år arrangerar Nordiska Lärarorganisationers samråd (NLS) en sommarkurs i något av de nordiska länderna. Här varvas föreläsningar med grupparbeten, dialog och erfarenhetsutbyte. NLS Sommarkurs.

Skolavtal 21 – en vägledning

En vägledning om Skolavtal 21 för dig som är medlem, ombud och förtroendevald. Vägledningen är cirka 20 minuter lång och du går igenom den själv på webben. Skolavtal 21 – en vägledning (login med BankID behövs).

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kursen ger dig konkreta redskap för att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Du lär dig bland annat att upptäcka och undanröja risker. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, men alla medarbetare ska vara delaktiga i arbetet. Systematiskt arbetsmiljöarbete (login med BankID behövs).

Tillbaka till sidans början.

För dig som är ny som lärare

Lärarmöten för dig som jobbar första året

Är du på ditt första jobb? Vi ordnar digitala träffar på temat Ett hållbart lärarliv. Varje gång lyfter vi ett ämne som är aktuellt för dig som är ny i yrket. Få tips och råd och nätverka med andra nya lärare. Digitala träffar för nya lärare.


Tillbaka till sidans början.

Nätverksträffar för olika yrkesgrupper