Senast uppdaterad

2022-06-16

Kurser för dig i styrelse

Här hittar du kurserna som anordnas av Lärarförbundet på central nivå.

Alla kurser

Vi har även kurser för vanliga medlemmar, andra förtroendevalda, studenter och skolledare. Några är öppna för dig som inte är medlem än. Se alla Lärarförbundets kurser.

För alla i styrelsen

GDPR

Här får du veta mer om GDPR, integritetsskydd och hur vi inom Lärarförbundet ska behandla personuppgifter i vardagen. Du går kursen själv på webben. Tidsåtgång cirka 20 minuter. GDPR (login med BankID behövs).

Att lyckas med rekrytering

Kursen ger dig konkreta tips på hur du håller rekryterande samtal. Syftet är att du ska känna dig inspirerad och få fler att välja Lärarförbundet. Du går kursen själv på webben. Tidsåtgång cirka 10 minuter. Att lyckas med rekrytering (login med BankID behövs).

Arbetsmiljöutbildning

Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald och företräder Lärarförbundet i förhållande till arbetsgivaren och ger stöd till medlemmar i rehabilitering och arbetsskador. Se aktuella tillfällen för Arbetsmiljöutbildning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kursen ger dig konkreta redskap för att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Du lär dig bland annat att upptäcka och undanröja risker, så att ingen på arbetsplatsen drabbas av ohälsa. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, men alla medarbetare ska vara delaktiga i arbetet. Du går kursen själv på webben. Tidsåtgång cirka 10 minuter. Systematiskt arbetsmiljöarbete (login med BankID behövs).

Skolavtal 21 - fokus tjänsteplanering

En vägledning om hur avdelningsstyrelsen kan vara ett stöd för ombud och medlemmar när det gäller tjänsteplanering, och hur avdelningen kan arbeta gentemot arbetsgivaren centralt för en hållbar arbetsmiljö. Du gör vägledningen själv på webben. Tidsåtgång cirka 15 minuter. Skolavtal 21 – fokus tjänsteplanering (login med BankID behövs).

Arbetsrätt

På kursen lär du dig att analysera, hitta strategier och agera för att företräda Lärarförbundet i frågor som rör enskild medlems och förbundets rätt. Syftet är att du ska utvecklas i ditt uppdrag som förtroendevald. Mer om kursen Arbetsrätt.

Vårt internationella arbete

Här får du som sitter i avdelningsstyrelse kunskap och inspiration till att utveckla ert lokala internationella arbete. Kursen innehåller både fakta, exempel och konkreta verktyg. Vårt internationella arbete (login med BankID behövs).

Fokus på opinion

En webbutbildning om hur du kan driva aktuella frågor i din kommun. Här hittar du byggstenarna för ett framgångsrikt påverkansarbete och för att fånga allmänhetens uppmärksamhet. Fokus opinion (login med BankID behövs).

NLS sommarkurs

Arrangeras vartannat år av Nordiska Lärarorganisationers samråd (NLS). Kursen riktar sig till alla lärare och ledare som är förtroendevalda eller medlemmar i NLS-organisationerna, där Lärarförbundet ingår. NLS Sommarkurs.

Min trygghet – grundutbildning om kollektivavtal för styrelser

Kursen ger en grundläggande kunskap om kollektivavtalade försäkringar inom det kommunala avtalsområdet. Aktuella tillfällen för Min trygget – grundutbildning om kollektivavtal för styrelser.

Praktisk lön för styrelser

En webbutbildningen om avdelningens uppdrag kring den årliga löneprocessen. Den innehåller sju viktiga delar. Förutom en introduktion till löneprocessen så får du veta mer om

  • överläggning
  • löneöversyn
  • avstämning
  • nya löner
  • analys
  • åtgärder.


Tillbaka till sidans början.

Ny i styrelsen

Ny i styrelsen

Kursen ger dig redskap att utvecklas i ditt nya uppdrag, men också möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra nya styrelseledamöter och att lära känna anställda i din region. Ny i styrelsen.

Tillbaka till sidans början.


Kassör

Kassörsutbildning

En grundutbildning till uppdraget som kassör. Kursen riktar sig också till dig som har varit kassör ett tag och vill uppdatera dina kunskaper. Lär dig mer om bokföringens grunder, bokslut och vad du som kassör bör göra under årets gång. Du går kursen som är i flera fristående delar på webben. Kassörsutbildning (login med BankID behövs).

Kassörsutbildning - påbyggnad

Den lärarledda dagen är en uppföljning av den webbaserade utbildningen för kassörer. Här får du möta andra kassörer, lära dig mer om bokföringssystemet My Business samt gå igenom de etiska riktlinjerna för medlemmar i förtroendeuppdrag. Aktuella tillfällen för Kassörsutbildning – påbyggnad.


Tillbaka till sidans början.

Revisor

Grundkurs revisor

Att vara revisor är en chans att påverka och få inblick i din avdelning och hur den fungerar. Lär dig mer om din roll som revisor, bokföring, och hur du ska granska bokföringen och revisionsberättelsen. Du går kursen som är i flera fristående delar på webben. Grundkurs revisor (login med BankID behövs).

Revisorsutbildning - påbyggnad

Den lärarledda dagen är en uppföljning av den webbaserade utbildningen. Här får du byta erfarenheter med andra revisorer, vi följer upp webbutbildningen samt går igenom skatteregler och de etiska riktlinjerna för förtroendevalda. Aktuella tillfällen för Revisorsutbildning – påbyggnad.


Tillbaka till sidans början.

Valberedningen

Valberedning

Här får du lära dig vad det innebär att sitta i en valberedning, hur valberedningen planerar sitt arbete under året, hur du kan göra en behovsanalys och hur nomineringsprocessen går till. Kursen är i två webbaserade delar. Valberedning (login med BankID behövs).

Valberedning - påbyggnad

En lärarledd dag för dig som är ny i uppdraget som valberedare. Här följer vi upp den webbaserade utbildningen, fördjupa dig i uppdraget, gå igenom en valberedares årshjul. Om det endast är du som är ny i din valberedning är det bra om även en erfaren valberedare är med. Aktuella tillfällen för Valberedning – påbyggnad.


Tillbaka till sidans början.

Studieorganisatör

Studieorganisatörsutbildning

Lär dig om hur du som studieorganisatör kan planera, administrera och genomföra en utbildningsdag. Du går kursen själv på webben. Tidsåtgång cirka 25 minuter. Studieorganisatörsutbildning (login med BankID behövs).


Tillbaka till sidans början.

Sekreterare

Sekreterarutbildning

En kurs för dig som nytillträdd som sekreterare, men även för dig som varit det ett tag och vill veta mer om sekreterarens uppdrag. Du går kursen själv på webben. Tidsåtgång cirka 20 minuter. Sekreterarutbildning (login med BankID behövs).


Tillbaka till sidans början.


Ordförande

Ledarresan - Ny som ordförande

Kursen ger dig som är ordförande inspiration i ditt ledarskap. Du får också möta andra med samma uppdrag och utmanas i ditt ledarskap genom teori och praktiska övningar. Aktuella tillfällen för Ledarresan, nya ordförande.


Tillbaka till sidans början.


Styrelse för kyrkomusiker

Kyrkomusikers arbetsårsplanering

Här lyfts framgångsfaktorer för att lyckas med planeringen av kyrkomusikers arbetsår. Kursen är framtagen i samarbete mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKAO, och Lärarförbundet/KMR. Kyrkomusikers arbetsårsplanering. Du går kursen själv på webben. Tidsåtgång cirka 35 minuter. Kyrkomusikers arbetsårsplanering (login med BankID behövs).

Tillbaka till sidans början.