Kongress 7 2

Kongressen: Remisser och motioner

Här hittar du styrelsens reviderade remissförslag till kongressen

Förslagen till kongressen

I spalten till vänster kan du läsa förbundsstyrelsens slutliga remissförslag. De ersätter de tidigare förslagen som publicerats här eftersom förslagen reviderats efter remissomgången. Det finns ett dokument per förslag gällande styrdokument, stadgar, ekonomi och organisering i fristående verksamhet. I "Om styrelsen förslag" finns en övergripande presentation av alla förslag som tas upp för beslut på kongressen.

I vänsterspalten hittar du även styrelsens yttranden över inkomna motioner, en lista över motionerna i bokstavsordning samt en sammanfattning av de att-satser som kongressen ska besluta om.

Dokumentet "Om motioner och motionsyttranden" beskriver hur arbetet med yttrandena över motionerna har gått till .

Förslagen publiceras även i kongressens eget mötessystem för kongressombuden som är ett stöd för dem att effektivt kunna arbeta med förslagen inför och under kongressen.

Filmer om förbundsstyrelsens förslag

De här filmerna producerades i samband med att styrelsens ursprungliga förslag presenterades våren 2018.

Förslagen bygger bland annat på medlemsdialogen Rätt kurs som genomfördes under våren 2017.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand berättar mer om motiven bakom förslagen:

Förbundsstyrelsens förslag till kongressen på tre minuter:

Ett professionsförbund nära medlemmarna

---------------------------------------------

Till Kongresswebbens förstasida

Till Allt om:

Till För dig som är:

Till Lär dig mer!