Kongress 2018 stor

Kongress 2018: På rätt kurs för framtiden

Välkomna till Lärarförbundets kongress 23 – 26 oktober 2018. Under kongressen tar vi beslut om vilka frågor vi ska prioritera ända fram till 2026. Kongressombud och övriga inbjudna deltar på kongressen i Lärarnas hus i Stockholm. På denna kongresswebb kan alla medlemmar påverka, svara på styrelsens förslag och nominera och skriva motioner .

Här hittar du all information du behöver inför, under och efter kongressen oavsett om du är kongressombud, arbetsplatsombud eller vanlig medlem. Det gäller både information om den demokratiska processen och all praktisk information.

Senaste nytt:

Här är alla kongressombud!

Nu har alla kongressombud blivit valda! Läs mer här

Så här många svarade på remisserna!

Den 15 mars var slutdatum för att svara på förbundsstyrelsens remisser till kongressen. Ca 300 svar kom in totalt. Nu sammanställs alla remissvar och de kommer att behandlas på förbundsstyrelsens sammanträde i april. Därefter, i slutet av april, kommer remissvaren att presenteras här på kongresswebben. Läs mer här om hur många som svarade på de olika remisserna. Den 23 augusti presenteras det slutliga förslaget till beslut.

---

23/1: Valberedningen vill få in nomineringar till förbundsstyrelse

Vid kongressen väljs Lärarförbundets förbundsstyrelse för kommande kongressperiod. Valberedningen uppmanar nu medlemmar och avdelningar att från och med 1 maj skicka in nomineringar till förbundsstyrelse, revisorer och Lärarstiftelsens styrelse. Läs mer om tidplanen här.


Hitta på kongresswebben

Kalender

Kongresskalender 170126

Med gemensam kraft bygger vi framtid

Nyhetsarkiv

Vi kan förändra vardagen i skolan