Kongress 2018 stor

Kongress 2018: Rätt kurs för framtiden

Den 23 – 26 oktober har Lärarförbundet kongress. Då tar vi beslut om vilka frågor vi ska prioritera ända fram till 2026. Här hittar du all information du behöver inför, under och efter kongressen oavsett om du är kongressombud, arbetsplatsombud eller vanlig medlem.

Senaste nytt:

Prova-på-kongress var uppskattad

Den 14 juni samlades kongressombud från hela landet till en förberedelsekonferens i Lärarnas hus. Läs mer här.

Norstr m borl nge

Emma Norström och hennes mor Gunilla Norström kommer från Borlänge och är bägge två kongressombud. För Gunilla är det den 7:e kongressen medan Emma är kongressombud för första gången. - Så här bra har vi aldrig fått förbereda oss tidigare, säger Gunilla.

Nominerade till nationella organ

Utifrån alla inkomna nomineringar kommer valberedningen i augusti presentera sitt förslag till ledamöter till Lärarförbundets förbundsstyrelse för kommande kongressperiod, revisorer samt ledamöter till Lärarstiftelsens styrelse. Läs mer.

Här är alla kongressombud!

Så här många svarade på remisserna!

Den 15 mars var slutdatum för att svara på förbundsstyrelsens remisser till kongressen. Ca 300 svar kom in totalt. Läs mer här om hur många som svarade på de olika remisserna. Du kan också läsa samtliga remissvar och en sammanfattning av dem. Den 23 augusti presenteras det slutliga förslaget till beslut.

Hitta på kongresswebben

Kalender

Kongresskalender 170126

Med gemensam kraft bygger vi framtid

Nyhetsarkiv

Vi kan förändra vardagen i skolan