Kongress 2018 stor

Kongress 2018: På rätt kurs!

Välkomna till Lärarförbundets kongress 23 – 26 oktober 2018. Under kongressen tar vi beslut om vilka frågor vi ska prioritera ända fram till 2026. Kongressombud och övriga inbjudna deltar på kongressen i Lärarnas hus i Stockholm. På denna webbplats kan alla medlemmar följa kongressen och få stöd för att genomföra de beslut som ska leda oss framåt.

Här hittar du all information du behöver inför, under och efter kongressen oavsett om du är kongressombud, arbetsplatsombud eller vanlig medlem. Det gäller både information om den demokratiska processen och all praktisk information. Du kommer också få möjlighet att ställa frågor till styrelsen, föra diskussioner och kontakta din representant på kongressen.

Senaste nytt:

Mellan den 15 januari och 15 mars kan alla avdelningar och medlemmar svara på förbundsstyrelsens förslag som nu går ut på remiss. En av nyheterna i förslaget till kongressbeslut är att Lärarförbundet ska bli ett tydligare professionsförbund nära medlemmarna.

Film: Styrelsens remissförslag på tre minuter!

Med gemensam kraft bygger vi framtid

Nyhetsarkiv

Vi kan förändra vardagen i skolan

Hitta på kongresswebben

Kalender

Kalender kongress