Ordinarie kongress 2022

Lärarförbundets ordinarie kongress äger rum den 29-30 november 2022 i Lärarnas hus i Stockholm.

Kongressen som är Lärarförbundets högsta beslutande organ äger rum vart fjärde år. Här väljs bland annat ny förbundsstyrelse och det fattas strategiska beslut kring lärarnas viktigaste framtidsfrågor. Det här blir den sista kongressen innan vi bildar Sveriges Lärare.

Ombud på kongressen

Kongressombud till ordinarie kongress tillträder sitt uppdrag den 1 juli. Ordinarie kongress hålls vart fjärde år och du som kongressombud är vald mellan 1 juli 2022 till och med 31 oktober 2023.

Inför kongressen kommer alla som är ombud att bli inbjudna till förmöten där vi går igenom bland annat vad som händer på en kongress och hur mötessystemet fungerar.

Alla kongressombud kommer under våren och sommaren att få mer information om boende, bokning av resor, ledighetsblanketter med mera.

Som ombud på Lärarförbundets ordinarie kongress får man tillgång till en kommunikationsyta där alla ombud finns samlade. Information om ytan kommer per mejl under våren 2022.

Motioner till kongressen

Alla medlemmar kan skicka in motioner till den ordinarie kongressen i höst, mer information om motionstider hittar du nedan. Motioner från medlemmar, som tillhör en avdelning, går först till avdelningsstyrelsen som skriver ett yttrande över motionen innan de skickar den vidare till förbundsstyrelsen. För studentmedlemmar och skolledarmedlemmar är styrelsen för respektive organisation mottagare av motionen. Avdelningen kan instämma i en medlems motion och göra den till sin egen och då skickas den in som en avdelningsmotion.

Motioner från medlemmar i riksorganisation fristående skickas direkt till förbundsstyrelsen.

Information om hur avdelningsstyrelser hanterar medlemsmotioner finns på Förbundsnätet. Avdelningsstyrelserna har fått en särskild inloggning för att kunna behandla de inskickade medlemsmotionerna.

Motionstid

• Medlemmar – 1 mars till 29 april
• Avdelningar inkl styrelser för Lärarförbundet Skolledare och Lärarförbundet Student1 mars till 30 maj

När motionstiden är stängd kan medlemmar endast läsa egna och andras inskickade motioner i motionsverktyget Easymeet.

Nominering

Vid kongressen ska det utöver ordinarie val även väljas representanter till skolformsföreningens styrelse och ledamöter inklusive ordförande till revisions- och verksamhetsutskottet.

I Sveriges Lärare kommer det finnas tre nationella skolformsföreningar:
• lärare i förskola
• lärare i grundskola
• lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Skolformsföreningens styrelse
Det är tänkt att de ska vara rådgivande till förbundsstyrelsen i skolformsspecifika frågor. Styrelsen kommer arbeta aktivt med bland annat politikutveckling och skolformsspecifika frågor utifrån medlemsgruppens fackliga och professionella intressen.

Revisions- och verksamhetsutskottet
De har till uppgift att kontinuerligt granska förbundets ekonomi och verksamhet i relation till kongressbeslut och stadgar.

Kongresspresidiet
Nomineringstiden var öppen mellan den 27 juni och 10 september.

Kongresshandlingar

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post kongress2022@lararforbundet.se eller via telefon 0770-33 03 03.