Kongress 2018 stor

Kongress 2018: Rätt kurs för framtiden

Den 23 – 26 oktober har Lärarförbundet kongress. Då tar vi beslut om vilka frågor vi ska prioritera ända fram till 2026. Här hittar du all information du behöver inför, under och efter kongressen oavsett om du är kongressombud, arbetsplatsombud eller vanlig medlem.

Följ kongressen via vår live-sändning!

Vi kommer att sända live på den här sidan och på Lärarkanalen.se under hela kongressen så att du kan vara med och höra vilka beslut som tas i viktiga frågor om förbundets framtid. Du kommer också att kunna följa kongressen på Facebook, Instagram och Twitter, samt via hashtaggen #rättkurs och #lärarkongress.

I morgon möts alla kongressombud här i Essingesalen!

Program för kongressen

Längst ner i spalten till vänster hittar du det senaste programmet som pdf.

Senaste nytt:

Film om rådslagsmodellen

Här under kan du lära dig mer om den rådslagsmodell som kommer att användas under kongressen.

Arsredovisning17 1100x600 arbetsformer

Kongressombuden ska fatta väl genomtänkta beslut på kongressen. Därför har en rådslagsmodell föreslagits. Se hur en sådan går till i filmen ovan!

Nominerade till redaktionskommittéer

Läs valberedningens förslag till redaktionskommittéer utifrån de nomineringar som kommit in.

Redaktionskommittéerna väljs av kongressen och har till uppgift att ta fram förslag till beslut i de frågor som de får sig tilldelade.


Förbundsstyrelsens slutliga förslag till kongressen.

I våras svarade avdelningar och medlemmar på förbundsstyrelsens remissförslag till styrdokument, stadgar, budget, verksamhetsinriktning och organisering i fristående verksamhet.

Nu har styrelsen lagt fram ett reviderat förslag inför kongressen efter att ha tagit del av synpunkterna.

Förslagen har processats i hela organisationen under en lång tid. De bildar en helhet med fokus på professionens förutsättningar och utveckling samt på Lärarförbundets identitet, prioriteringar och arbetssätt.

Läs förslagen samt yttranden över inkomna motioner här.


Valberedningens förslag till förbundsstyrelse

Valberedningen vidhåller sitt preliminära förslag till val av förbundsstyrelse som har varit ute på remiss hos avdelningarna. Remisstiden avslutades den 16 september.

Läs förslaget här samt en intervju med valberedningens ordförande


Möt ett kongressombud

Vilken är din hjärtefråga inför kongressen?

– Demokratifrågorna är viktiga. Vi måste bli ”demokrativaktare”. Gräsrötterna måste ha möjlighet att påverka och de vet inte alltid hur de ska göra det. Vi måste tillbaka till arbetsgolvet.

Möt fler kongressombud här.

Carita fornander 2

Carita Fornander, specialpedagog från Vetlanda.

Här är alla kongressombud!

Här kan du se alla valda kongressombud! . Här finns valberedningens förslag till kongresspresidium utifrån de nomineringar som kommit in.

Så här många svarade på remisserna!

Den 15 mars var slutdatum för att svara på förbundsstyrelsens remisser till kongressen. Ca 300 svar kom in totalt. Läs mer här om hur många som svarade på de olika remisserna. Du kan också läsa samtliga remissvar och en sammanfattning av dem. Den 23 augusti presenteras det slutliga förslaget till beslut.

Hitta på kongresswebben

Kalender

Kongresskalender 170126

Med gemensam kraft bygger vi framtid

Nyhetsarkiv

Vi kan förändra vardagen i skolan

Pressackreditering

Du som är journalist och vill bevaka Lärarförbundets kongress 2018 behöver ackreditera dig. Det gör du genom att fylla i nedanstående formulär. Genom att ansöka om ackrediteringen godkänner du också de regler för ackreditering som gäller för kongressen. Den kan du läsa om nedan i bilagan "Läs mer om villkoren för pressackreditering"

Ackrediteringen gäller den 23-26 oktober. Dina uppgifter sparas inte av Lärarförbundet. Så här hanterar Lärarförbundet personuppgifter.

Här hittar du formuläret för ackreditering