Senast uppdaterad

2018-09-28

Kommunala avtalsrörelsen med SKL: #skolavtal18

Sveriges framtid byggs i skolan. 20 september 2018 tecknades ett ny skolavtal för lärare, skolledare och studievägledare anställda inom kommun, landsting eller hos arbetsgivare som tillhör Sobona.

Lärarförbundet vill ha ett avtal som är specifikt anpassat för skolan och våra medlemmar. Skolan är samhällets viktigaste arbetsplats och som lärare och skolledare ska du ha goda möjligheter och förutsättningar att utvecklas.

Lärarbristen är ett akut samhällsproblem. Din hälsa och elevernas resultat riskeras när lärare saknas. Dessutom påverkar lärarbristen hela samhället: För vem ska utbilda framtidens sjuksköterskor, ingenjörer och elektriker om det inte finns lärare?

Den största anledningen till bristen på lärare är den låga lönen, omotiverade löneskillnader och en negativ livslöneutveckling. Lärares och skolledares löner måste fortsätta uppvärderas så att läraryrket blir attraktivt för fler.

Till en situation med otillräckliga löner kan läggas en orimlig arbetsbelastning, många sjukskrivna kollegor och en bristfällig arbetsmiljö. Lärares arbetstid tar slut långt innan arbetsuppgifterna.

Din lön och dina arbetsvillkor måste förbättras radikalt!

Allt om Skolavtal18

Du kan följa avtalsrörelsen i på den här taggsidan. På Twitter används hashtagen #skolavtal18 för att diskutera avtalet och förhandlingarna.

Vårt yrkande till SKL

Den 18 december 2017 lämnade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund över yrkandet för det kommunala avtalet till SKL. Här kan du läsa mer om vårt yrkande.

Så här går avtalsrörelsen till

En avtalsrörelse innehåller många steg. Följ med i vår avtalsskola så hänger du med i svängarna under förhandlingarna.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal tecknas mellan arbetsgivaren och ett eller flera fackförbund. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats. Till exempel din lön, arbetsmiljö och frågor som rör arbetsbelastning, kompetens och karriärutveckling. Läs mer om vad ett kollektivavtal är här.