Toppbild temasida1340x542 avtal 2
Senast uppdaterad

2018-06-20

Kommunala avtalsrörelsen med SKL: #skolavtal18

Sveriges framtid byggs i skolan. Vi behöver ett skolavtal för samhällets och elevernas behov, som ger goda förutsättningar för dig som är lärare eller skolledare. Det är utgångspunkten i vårens förhandlingar med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Sedan början av 2018 förhandlar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med SKL om ett nytt avtal för dig som arbetar inom kommunal verksamhet. Målet var att ha ett nytt avtal för alla kommunalt anställda lärare och skolledare den 31 mars 2018, men förhandlingarna har dragit ut på tiden. 14 maj fattades beslut om att gå till medling. 18 maj utsågs medlare och första mötet hölls 22 maj.

Den 19 juni gav medlarna ett uppdrag till parterna: att analysera förutsättningarna för turordningsreglerna. Analysen ska vara klar efter sommaren och kommer då att vara underlag till medlarna i det fortsatta arbetet.

I det här avtalet måste vi lägga grunden för lösningar som märks i lärares vardag.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet vill ha ett avtal som är specifikt anpassat för skolan och våra medlemmar. Skolan är samhällets viktigaste arbetsplats och som lärare och skolledare ska du ha goda möjligheter och förutsättningar att utvecklas.

Lärarbristen är ett akut samhällsproblem. Din hälsa och elevernas resultat riskeras när lärare saknas. Dessutom påverkar lärarbristen hela samhället: För vem ska utbilda framtidens sjuksköterskor, ingenjörer och elektriker om det inte finns lärare?

Den största anledningen till bristen på lärare är den låga lönen, omotiverade löneskillnader och en negativ livslöneutveckling. Lärares och skolledares löner måste fortsätta uppvärderas så att läraryrket blir attraktivt för fler.

Till en situation med otillräckliga löner kan läggas en orimlig arbetsbelastning, många sjukskrivna kollegor och en bristfällig arbetsmiljö. Lärares arbetstid tar slut långt innan arbetsuppgifterna.

Din lön och dina arbetsvillkor måste förbättras radikalt!

Förhandlingarna pågår - håll dig uppdaterad!

Du kan följa avtalsrörelsen i på den här taggsidan. På Twitter används hashtagen #skolavtal18 för att diskutera avtalet och förhandlingarna.

Vårt yrkande till SKL

Den 18 december lämnade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund över yrkandet för det kommunala avtalet till SKL. Här kan du läsa mer om vårt yrkande.

Johanna Jaara Åstrand om yrkandet:

Frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar om yrkandet och avtalsrörelsen. Har du en fråga som du inte hittar svar på? Hör av dig till Lärarförbundet kontakt 0770-33 03 03 eller via vårt webbformulär.

Så här går avtalsrörelsen till

En avtalsrörelse innehåller många steg. Följ med i vår avtalsskola så hänger du med i svängarna under förhandlingarna.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal tecknas mellan arbetsgivaren och ett eller flera fackförbund. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats. Till exempel din lön, arbetsmiljö och frågor som rör arbetsbelastning, kompetens och karriärutveckling. Läs mer om vad ett kollektivavtal är här.

Diskutera!

Vad tycker du är de viktigaste frågorna i avtalsrörelsen som skulle påverka din vardag mest? På Hashtagen #skolavtal18 kan du diskutera med Lärarförbundet och andra medlemmar på Twitter.