Ma51982
Senast uppdaterad

2019-05-29

Kom igång med Arbetstidskollen!

Arbetstidskollen är ditt stöd när du vill planera och beräkna din arbetstid så att ditt schema stämmer överens med kollektivavtalet. Här hittar du instruktioner för hur du fyller i verktyget.

Arbetstidskollen fungerar både för dig som har ferieanställning och för dig med semesteranställning. Det är ett unikt verktyg för dig som är medlem i Lärarförbundet.

När du fyller i Arbetstidskollen kan du välja att göra en snabb avstämning av ditt arbetstidsschema en vanlig vecka. För att veta om planeringen verkligen följer avtalet behöver du också justera planeringen när arbetstiderna varierar, till exempel i samband med projektarbeten, kvällsmöten, omdömesskrivning, utvecklingssamtal, rättning av nationella prov och förstås, ledigheter.

Så här kommer du igång med Arbetstidskollen

I verktyget hittar du alltid information och förklaringar genom att klicka på den lilla runda knappen med ett "i". Förutom den, texten och filmerna här på sidan finns också en mer detaljerad manual.

Ta reda på dina förutsättningar

Information som du behöver när du fyller i verktyget:

  • dina arbetstider en vanlig vecka (när du ska vara på arbetet och när du har rast)
  • din årsplanering/skolans kalendarium (vilka dagar du ska arbeta och när arbetstiderna avviker från de vanliga)
  • kollektivavtalets ramar för arbetstiden
  • din tjänstgöringsgrad
  • datum och antal reglerade arbetstimmar för beräkningsperioderna som du ska stämma av.

Om du inte själv har koll på avtal och beräkningsperioder, fråga ditt ombud, din avdelning eller Lärarförbundet Kontakt.

Kolla med ditt ombud eller Lärarförbundets avdelning om det finns några kalendrar som är anpassade för just din arbetsgivare eller arbetsplats. Annars kan du här på sidan hitta kalendrar som förberetts utifrån hur några vanliga lov läggs ut.

Logga in i Arbetstidskollen

För att komma åt verktyget Arbetstidskollen behöver du vara medlem och ha ett BankID. Klicka här för att logga in i Arbetstidskollen.

Ramar: Fyll i förutsättningar

Längst till vänster finns en sektion som heter Ramar. Kolla/ändra planeringsperiodens titel och datum. Välj rätt anställning och kolla uppgifterna om arbetstid och tjänstgöringsgrad. Stämmer de? Gör annars ändringar. (Vill du som har ferietjänst planera för en period som är kortare än ett arbetsår behöver du ta reda på antal arbetsdagar och arbetstimmar för den perioden.)

Skapa beräkningsperioder. Uppgifter om dem ska du kunna få från din chef. Om du inte har tillgång till dem när du arbetar med Arbetstidskollen föreslår vi att du lägger in 3 perioder som är högst 16 veckor långa för det kommande året. Antalet timmar för semesteranställda är samma som "reglerad arbetstid" och ferieanställda kan lägga i 450, 450 och 460. Uppgifterna kan du ändra senare när du fått besked om rätt uppgifter. 

Välj kalendrar

Längst ner till vänster, i Ramar hanterar du dina kalendrar. Vi rekommenderar att du använder förberedda kalendrar, helst lokalt anpassade, annars någon av de du hittar här på sidan. När du öppnar verktyget finns tre tomma kalendrar, en för reglerad arbetstid, en för förtroendearbetstid och en för ledighet. Du kan också skapa egna kalendrar. Vi föreslår att du raderar de kalendrar som inte används.

Är du semesteranställd behöver du ha en ledighetskalender (gul) med inlagda ledigheter för att beräkningen av arbetstiden ska bli korrekt.

Kalendrarna kan bara öppnas i Arbetstidskollen, efter import. Att de inte öppnas när du klickar på en fil är alltså inte fel.

Har du skapat en kalender och vill dela den med någon?

Här hittar du instruktioner för du går tillväga: Dela kalender i Arbetstidskollen.

Planera din arbetstid

Nu ska du flytta dig till höger och kalenderfunktionen som finns under rubriken Din planering. Oavsett om du arbetar med förberedda eller tomma kalendrar följer du samma steg:

  • Planera din reglerade arbetstid. Börja med arbetstider som återkommer varje vecka. Justera, lägg till eller ta sedan bort arbetspass som avviker.
  • Har du semesteranställning, lägg in lediga dagar utöver helger och helgdagar i kalendern ”ledighet”.
  • Har du ferieanställning, dokumentera din förtroendearbetstid i kalendern ”förtroendearbetstid”.Klicka på den dag och tid där du vill lägga till en händelse och fyll i detaljerna. Du kan ställa in att en händelse ska upprepas.

Årsarbetstid, långa beräkningsperioder och varierande belastning i arbetet gör det svårare att ha koll på arbetstiden. För att veta om din planering följer kollektivavtalet behöver spegla verkligheten med de variationer som finns under året, till exempel vid omdömesskrivning, utvecklingssamtal och rättning av nationella prov.

Analysera din planering

Sammanställningen och analysen av planeringen hittar du genom att klicka längst ut till höger på den lilla ikonen som ser ut som en graf.

Om planeringen inte ryms inom avtalets ram behöver den förändras. Prata med ditt ombud, dina kollegor och din chef. Det är chefen som är ansvarig för din arbetsmiljö. Med sammanställningen i handen kan du konkret visa att ändringar behöver göras. Läs gärna stöd för att förbereda dig inför ett möte med chefen.

När planeringen stämmer med ditt avtal och ser ut att fungera i praktiken, fastställ den tillsammans med din chef så att den utgör ditt ordinarie arbetstidsschema.

Nästa steg!

Behöver du hjälp?

Har du stött på problem och behöver hjälp med att komma vidare? Fråga ditt ombud om hjälp eller hör av dig till Lärarförbundet Kontakt.

Vill du använda Arbetstidskollen men är ännu inte medlem?

Arbetstidskollen är ett exklusivt verktyg för medlemmar i Lärarförbundet. Passa på att bli medlem och få tillgång till flera av våra erbjudanden!