Senast uppdaterad

2022-03-31

Lärarkollen: hur ser lärarbehörigheten ut där du bor?

Sök på alla Sveriges kommuner och län.

Det saknas behöriga lärare, och obehöriga fyller tomrummet. Det är ett samhällsproblem. Med en hög andel obehöriga lärare får eleverna inte den undervisning de har rätt till, och det hotar Sveriges framtid som kunskapsnation.

I Lärarkollen redovisar Lärarförbundet hur stor andel av lärarna som är behöriga i samtliga Sveriges kommuner och län.

Tipsa dina vänner om verktyget


Läsåret 2021/2022