Adobestock 50246021
Senast uppdaterad

2019-03-18

​Kolla andelen behöriga i din kommun!

Hur är andel behöriga lärare i din kommun? Har antalet förändrats de senaste åren? Ligger kommunen högt eller lågt i relation till resten av landet?

Vill du få koll på läget för lärarbehörigheten i Sverige? Använd vårt unika verktyg! Här kan du söka på alla Sveriges kommuner genom ett enkelt verktyg.

Läsåret 2018/2019

Läsåret 2017/2018