Senast uppdaterad

2022-03-10

Jobbar du för mycket? Gör Arbetstidskollen!

Med Arbetstidskollen får du koll på om ditt arbetstidsschema stämmer överens med ditt avtal. Det är ett unikt verktyg för dig som är medlem i Lärarförbundet.

  • Är ditt schema korrekt utifrån avtalet?
  • Om du arbetar fler timmar vissa veckor, är variationen rimlig?
  • Finns tillräcklig tid för rast i ditt schema?

Arbetsuppgifterna ska rymmas inom arbetstiden, ändå blir det sällan så. Med rätt start – ett schema som följer avtalet – ökar möjligheterna. Lärarförbundets verktyg ger dig koll på om du jobbar för mycket. Resultatet kan du och kollegorna ta vidare till chefen.

Verktyget fungerar både för dig som har semestertjänst och dig som har ferietjänst.

Klicka här för att logga in i Arbetstidskollen:

Kom igång med Arbetstidskollen!

Här hittar du instruktioner och en video-guide för hur du kommer igång med Arbetstidskollen. Första gången kan det vara bra att ha sidan uppe samtidigt som verktyget så att du lär dig stegen.

Vi har också samlat vanliga frågor och svar som kan vara till hjälp.

Här kan du se första avsnittet i video-guiden:

Jag har fyllt i Arbetstidskollen, vad är nästa steg?

Har du upptäckt att ditt schema strider mot kollektivavtalet? Boka in ett möte med din chef. Med resultatet i handen har du konkreta argument för att ändringar behöver göras. Här hittar du stöd för hur du kan förbereda dig inför mötet.

Om din planering ser bra ut och all arbetstid är utlagd och följer avtalet, redovisa den för din chef. När den är fastställd har du ett ordinarie arbetstidsschema. Följ det och prata med din chef om planeringen inte fungerar i praktiken.

Du kan också alltid prata med ditt ombud eller höra av dig till Lärarförbundet Kontakt om du vill diskutera ditt resultat innan du pratar med din chef .

Stäm av flera gånger under läsåret

Fungerar planeringen? Förändras dina arbetstider? Får du nya uppdrag? Se till att löpande under läsåret stämma av i Arbetstidskollen att du inte jobbar för mycket.

Jag vill veta mer om min arbetstid!

Arbetstidskollen ger dig koll på om du jobbar för mycket, men inte om du har ett rimligt uppdrag och jobbar med rätt saker. Här har vi samlat tips för att få arbetet att rymmas inom arbetstiden, få tid för rast och paus, undvika övertid och få ägna dig åt det viktigaste arbetet.

Du kan också titta på filmen "Så fungerar lärares arbetstid" för att få en bra överblick.

Gå med idag
– 6 månader gratis!