Senast uppdaterad

2022-05-21

Ja till Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare

I dag, lördag den 21 maj, har det skapats historia! Nu är det klart att vi tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund bildar två nya fackförbund – Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare.

Det här innebär att vi kan samla den fackliga styrkan inom ett förbund för lärare och ett annat för skolledare. Lärare kommer att organiseras i förbundet Sveriges Lärare och skolledare i förbundet Sveriges Skolledare. Därutöver kommer det att finnas en brygga mellan förbunden, Facken inom utbildning, för sakfrågor av gemensam karaktär och som en gemensam stödstruktur.

Tillsammans kan vi nu få:

  • större påverkansmöjlighet lokalt och nationellt
  • tydligare röst i skoldebatten
  • successivt bättre avtalslösningar
  • mer effektivt användande av medlemsavgifterna
  • gemensamt fokus på rekrytering av oorganiserade lärare och skolledare
  • bättre medlemserbjudanden för en större medlemskår

Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand
– I dag skriver vi historia! Jag är både glad och stolt över att vi nu kan samla alla Sveriges lärare i ett nytt starkt förbund. Vi har allt att vinna på att stå enade och det här kommer att få stor betydelse för lärarnas röst i debatten och den lärarfackliga påverkanskraften. Jag ser verkligen fram emot allt som vi nu kan åstadkomma tillsammans för läraryrkets villkor och förutsättningar.

Lärarnas Riksförbunds ordförande, Åsa Fahlén
– Lärarnas Riksförbund har efter en intensiv debatt och med en stark medlemsopinion i ryggen valt väg. En överväldigande majoritet har nu gjort bedömningen att lärarna har mycket att vinna på en gemensam organisering. Vi kommer nu med stor entusiasm och med full kraft att gå in i det nya förbundet. Vi tar med oss den tydliga fackliga röst som Lärarnas Riksförbund stått för in i det nya.

Lärarförbundet Skolledares ordförande, Ann-Charlotte Gavelin Rydman
– Lärarförbundet Skolledares medlemmar har varit väldigt tydliga med att de tror på förslaget om att samla Sveriges skolledare i ett enda förbund. Därför är dagens beslut mycket glädjande. Den nya organiseringen gör oss starkare och ökar våra möjligheter att skapa bättre förutsättningar, löner och villkor för landets skolledare – såväl i arbetsmiljö- som i professionsfrågor.

Sveriges Skolledarförbunds ordförande, Matz Nilsson
– För landets skolledare finns många fördelar med den nya organiseringen. Vi blir starkare i vårt företrädarskap såväl lokalt som nationellt och kan via vår spetskompetens driva frågor av stor betydelse för medlemmarna. Samarbetet mellan de två nya förbunden visar på vår gemensamma vilja att samarbeta över professionsgränserna för verksamhetens bästa.

Frågor och svar

Här har vi samlat ett antal frågor och svar kring den nya fackliga organiseringen för lärare och skolledare.