Senast uppdaterad

2022-02-18

Ja till en ny facklig organisering

Lärarförbundets medlemmar har röstat ja till förslaget om att bilda en ny facklig organisering för Sveriges lärare och skolledare.

Resultatet av de tre parallella medlemsomröstningarna i Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund visar att medlemmarna i samtliga tre förbund vill gå vidare med förslaget om en helt ny facklig organisering där lärare återfinns i ett förbund och skolledare i ett annat.

– Lärarförbundets medlemmar har gett oss ett tydligt besked – de vill att vi fortsätter resan mot en ny, gemensam organisering i syfte att maximera lärarkårens fackliga styrka och påverkanskraft. Det breda stödet från medlemmarna ger oss ett tydligt mandat att gå vidare i processen där nästa steg är kongresserna i maj. Sveriges lärare har allt att vinna på att stå enade, därför tycker jag att det här beskedet är väldigt glädjande, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Så här röstade medlemmarna

67 700 av Lärarförbundets medlemmar deltog i medlemsomröstningen, vilket är 29 procent. Bland de yrkesverksamma var det 37 procent som röstade.

  • 91 % ja
  • 4 % nej
  • 5 % avstod

Vad händer nu?

Nu fortsätter arbetet med att skapa en ny gemensam facklig organisering. Förbunden kommer ta fram en gemensam proposition till kongresserna i maj, med förslag på stadgar för de nya förbunden, ekonomiska förutsättningar och politisk plattform.

Den 4 mars presenteras propositionen och därefter kommer de tre förbundens kongresser att arbeta med den fram till den 21 maj då det fattas beslut i frågan.

Frågor och svar

Här har vi samlat ett antal frågor och svar kring ny facklig organisering för lärare och skolledare och vad som händer nu.

Tidplan – då tas nästa steg

  • 4 mars: Propositionen presenteras
  • 21 maj: Respektive kongress tar ställning till förslaget
  • Januari 2023: En ny organisering införs. Övergångsregler gäller
  • Våren 2024: Första ordinarie kongress för den nya organiseringen