Introduktion till eTwinning med Emelie Hahn

Se filmen från föreläsningen den 21 oktober 2021 där Emelie Hahn och Karin Kaikkonen ger en introduktion till eTwinning.

Föreläsningen inleds med att Karin Kaikkonen på Universitets- och högskolerådet berättar vad eTwinning är.

Sedan berättar den prisade läraren Emelie Hahn, eTwinningambassadör för Sverige, om sina egna erfarenheter av att arbeta med eTwinning i undervisningen.

Moderator för föreläsningen var Ina Eriksson, internationell förbundssekreterare på Lärarförbundet. Hon representerar även Lärarförbundet i Universitet- och högskolerådets referensgrupp för eTwinning.

Ina Eriksson inledde föreläsningen såhär

– Lärarförbundet har ett stort internationellt arbete. Många av våra medlemmar tycker att internationell solidaritet och samarbete är en självklar del i deras fackliga engagemang.

– Vi möter många lärare som oavsett med vilken åldersgrupp de arbetar säger att internationella perspektiv och kontakter är en viktig aspekt i deras undervisning, säger hon.

– Vi får ofta frågor om bra material och resurser för undervisningen och flera har väckt frågan om just eTwinning, som förutom att öppna klassrummet och undervisningen mot världen också är ett inspirerande sätt att jobba digitalt.

– Den senare aspekten har aktualiserats ytterligare under pandemin, när andra former för utbyten och studiebesök varit omöjliga.Ladda ner presentationerna

Missa inte våra workshoppar om eTwinning

Den 11 november och den 18 november håller Lärarförbundet workshoppar om eTwinning. Innehållet är samma vid båda tillfällena. Anmäl dig på sidan Lär dig använda eTwinning i din undervisning.