Zimbabwe 2013   09 052
Senast uppdaterad

2019-04-01

Internationell verksamhet

Lärarförbundets uppgift är att göra skillnad för dig, dina kollegor - lärare i Sverige och i världen. Därför samarbetar vi med andra fackliga organisationer och aktörer såväl lokalt, nationellt, som globalt. För att uppnå de övergripande målen i stadgar och program har vi i Lärarförbundets internationella arbete valt att fokusera på tre prioriterade områden påverkansarbete, medlemsengagemang och utvecklingssamarbete.

Påverkansarbete

Lärarförbundets politiska program slår fast att ”Allas rätt till utbildning av god kvalitet är ett övergripande mål och vårt utbildningsengagemang stannar inte vid Sveriges gränser.”

Lärarförbundets uppgift är att göra skillnad för lärare i Sverige och i världen. För att uppnå det utvecklar vi samarbetet med andra fackliga organisationer och bygger allianser med relevanta samarbetspartner såväl lokalt, nationellt, nordiskt, europeiskt som globalt.

Vi arbetar för att säkra lärarperspektivet och bevakar internationella perspektiv i arbetet med att påverka skol- och biståndspolitik.

Medlemsengagemang

En viktig del av det internationella arbetet som vi vill utveckla är medlemsengagemanget och bidra till att Lärarförbundet blir en attraktiv och rekryterande organisation. Ett sätt att engagera sig är att söka de stipendier för fackliga studier som delas ut två gånger per år. Det kan även studerande medlemmar göra.

På den internationella bloggen publiceras nyheter och intervjuer från arbetet ute i världen.

Här på webben kommer också löpande information om våra två stora kampanjer;

Utvecklingssamarbete

Lärarförbundet samarbetar med världsfacket Education International och lärarorganisationer runt om i världen med fokus på organisationsutvecklingen. Vi använder medlemsavgifter avsatta för internationellt samarbete och söker också Sida-medel via Union to Union för att finansiera verksamheten.

Målet är att bidra till att stärka lärarprofessionen genom att medverka till utvecklingen av starka, oberoende, demokratiska och hållbara lärarorganisationer som på ett effektivt sätt försvarar och främjar sina medlemmars intressen och bidrar till att uppnå utbildning av god kvalitet för alla.