Senast uppdaterad

2020-12-21

Inspirationskvällar hösten 2020

Lärarförbundet storsatsade i höst med digitala föreläsningar för alla medlemmar. Det var ett gediget paket med nio spännande föreläsare som engagerade och inspirerade.

Gå med idag
– 3 månader gratis!

Bli inspirerad i höst!

De nio föreläsarna är en härlig blandning av inspiratörer och underhållare.

Den folkkäre programledaren och författaren Mark Levengood är först ut den 16 september då han berättar om vikten av att lära sig olikheter varvat med anekdoter om hans egna upplevelser av lärare. Fram till den 1 december intar ytterligare sju föreläsare den digitala scen som görs tillgänglig för Lärarförbundets medlemmar.

Som en extra bonus får den som vill chansen att också ställa frågor till föreläsarna efter varje framträdande.

Digitaliseringen av inspirationskvällarna innebär att alla medlemmar, från norr till söder, kan följa föreläsningarna från arbetsplatsen eller hemifrån. Och självklart kostar det ingenting.

Vi hoppas att just du hittar en eller flera föreläsningar som intresserar dig!

Du som ännu inte är medlem, gå med nu så får också du möjlighet att ta del av detta smörgåsbord av kunskap, inspiration och underhållning.

Inspirationskvällarna genomförs i samarbete med Lärarstiftelsen.

Tidsplan

När: 3 september - 1 december 2020

Tid: kl 16.00 eller kl 18.30

Var: Överallt – du hittar oss på nätet

Notera att du som av någon anledning inte kan närvara digital vid föreläsningstillfället kommer att kunna se föreläsningen i efterhand.

Läs mer om samtliga föreläsare

Carina Ulvegren

Uppdatering 19/10 2020: Carina Ulvegrens föreläsning blev inställd. Den är nu fastställd till den 11 februari 2021.

Undervisningsdesign och klassrumsledarskap - 11 februari 2021.

Hur gör de framgångsrika lärarna? – Carina Ulvegren tar forskningen till klassrummet

Carina Ulvegren har lång erfarenhet av att undervisa och driva utvecklingsarbete i gymnasieskolan. Hon brinner för de naturvetenskapliga ämnena och skolutveckling och anser att det viktigaste i allt lärande är medveten närvaro.

Var med när perspektiven flyttas hos elever och lärare. Carina Ulvegren reflekterar och berättar om hur tillit och tro på individen behövs för att kunna nå varje människas inneboende potential. Vad är det som gör en lärare till en riktigt bra lärare och hur skapas engagemang i lärandet? Ett engagemang som i sin tur lockar fram och bibehåller motivationen hos elever.

Föreläsningen bygger på ett stort forskningsprojekt vid Stavangers universitet i Norge där man studerat hur framgångsrika lärare arbetar och resultatet av ett gott ledarskap. Föreläsningen tar oss även in i klassrummet – vi tittar på vad forskningen betyder för lärarrollen.

Klicka här om för att anmäla dig.

Ännu inte medlem? Bli det här.

Mark Levengood

Mark Levengood – att vara öppen för förändringar och förnyelse - 16 september

Dansa i baktakt med tillvaron eller segla glatt på förändringens vindar?

Den folkkäre programledaren och författaren Mark Levengood föreläser om vikten av att lära sig olikheter varvat med anekdoter om hans egna upplevelser av lärare och vad de betytt för honom. Med humor som verktyg berättar han om sin tid i skolbänken.

Vilka möjligheter har vi människor att förändras vid vuxen ålder? Och hur viktigt är det med förändringar? Den tid vi lever i ställer hårda krav på oss med för den som vågar ta sig an utmaningen finns många möjligheter och nya vägar kan öppnas. Mark Levengood vill att varje åhörare ska påbörja förändringsprocessen hos sig själv – ut med gamla föreställningar och in med nya fräscha perspektiv!

Ännu inte medlem? Bli det här.

Lina Lanestrand

Hantera stress och utmaningar i yrkesvardagen - 29 september

Lina Lanestrand är ledarutvecklare på Ledarinstitutet med erfarenhet från idéburen sektor både som ideellt aktiv och yrkesmässigt. Hon har arbetat som ledarutvecklare på Studiefrämjandet, organisationsutvecklare på Rädda Barnen och utvecklingsledare på Hälsofrämjandet. Nu senast kommer hon från en chefsroll i näringslivet och hälsobranschen.

Hur ska individen hantera stress och utmaningar i sin yrkesvardag? Det höga tempot i arbetslivet, digitaliseringen och förväntningar på ständig tillgänglighet är några av orsakerna till att människor upplever stress i sitt yrkesliv. Lina Lanestrand lyfter relevanta vetenskapliga studier på ett inspirerande sätt. Hon presenterar konkreta verktyg för förhållningssätt som kan göra stor skillnad. Föreläsningens syfte är att hjälpa dig att finna nycklar till en mer balanserad vardag.

Ännu inte medlem? Bli det här.

Mustafa Can

Språkets makt och maktlöshetens språk - 14 oktober

Med språket stiger människan in i en annan berättelse.

Den hyllade författaren, journalisten och dramatikern Mustafa Can föreläser personligt om det oupplösliga sambandet mellan språkets och tankens klarhet, med extra fokus på skolans och lärarens viktiga roll.

Språket är enligt Mustafa Can den främsta pelaren i en demokrati oavsett kön, klass, religion, etnicitet, sexuell läggning eller andra faktorer. I föreläsningen diskuterar han vad som händer med en människa som inte klarar av att använda språket för att uttrycka tankar, känslor och erfarenheter. Och vad är språket egentligen mer än ett uttrycksmedel?

Mustafa Can berättar en historia om svenskläraren Mildred som hjälpte förortsbarnen att upptäcka världen. Hon menade att med hjälp av språket ”stiger människan in i en annan berättelse hon inte är född in i”.

Ännu inte medlem? Bli det här.

Emma Franz

Fakta eller trams – så påverkas vi att tro på det som inte är sant - 4 november

Hur ska fakta bedömas?

Emma Franz är doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska Institutet och vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet. Hon är en profil i sociala medier genom att där på ett träffsäkert och humoristiskt sätt förmedla kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt. Hon är dessutom en återkommande gäst i TV och radio. Under den pågående coronapandemin har hon haft en framträdande roll då hon pedagogiskt och rakt förklarar komplicerade faktorer för en bredare publik.

Vi lever i en tid där vi allt mer måste faktakontrollera information. Den prisade forskaren Emma Frans avhandlar just detta i sin föreläsning. Hur gör man för att avgöra vad som är vinklade nyheter eller rena lögner? Emma Frans vill hjälpa människor att förstå hur fakta, eller påstådda fakta, ska bedömas utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. I föreläsningen får vi tips på hur man, både privat och i sin profession som lärare, kan undvika fällorna och inte falla för osanningar på nätet. Vi får också lära oss hur källkritik hänger samman med självkritik. På ett underhållande sätt sticker Emma Frans hål på myter som vi gillar och sällan ifrågasätter.

Ännu inte medlem? Bli det här.

Agneta Lundström

Konflikthantering i vardagen – Vad kan du som lärare göra? - 12 november

Agneta Lundström har gedigen erfarenhet av att jobba med konflikthantering. Hon har arbetat som specialpedagog och som lärare vid specialpedagogprogrammet och på fristående kurser vid universitetet. Hon har även forskat i ämnet.

Lundström har tillsammans med lse Hakvoort skrivit boken Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus (2019) där konkreta exempel varvas med forskning som kan bidra till förståelse och strategier för de olika konflikter som lärare hamnar i.

I sin föreläsning visar Lundström en samtalsmodell på hur du som lärare, kan skapa ett mer levande samspel med eleverna. Vi människor kan hamna i konflikter både i privatlivet och i yrkeslivet – men hur ska en lärare göra för att kunna möta alla sorters elever? Agneta Lundström menar att lärarutbildningen borde utvecklas för att ge kunskap i konflikthantering.

Föreläsaren pekar även på riskerna. Om vi blir för rädda att hantera en konflikt kan lärandet gå förlorat. Men om vi vågar ta diskussionen på rätt sätt så löser vi också konflikten snabbare – och därmed har både eleven och du som lärare uppnått ett ökat lärande.


Ännu inte medlem? Bli det här.

​Marianne Döös

Delat ledarskap – framtidens ledarskap? - 17 november

Vad innebär delat ledarskap?

Marianne Döös är professor emeritus och forskare inom organisationspedagogik vid Stockholms universitet. I sin mångåriga forskning har hon fokuserat på lärande, organisatorisk utveckling och kollektiva former av ledarskap. 2019 utkom hon med boken Delat ledarskap i förskola och skola. Om täta samarbeten som kräver och ger förutsättningar.

Vad innebär delat ledarskap? Det är en av huvudfrågorna i Marianne Döös föreläsning. Hon hävdar att ett delat ledarskap är en potential för både chefer och organisationer, liksom för rektorer i skolor och förskolor. Ett gott delat ledarskap kan ge en hälsosam avlastning vilket i sin tur kan innebära bättre resultat i verksamheten.

Under föreläsningen definieras vad delat ledarskap är och hur det kan fungera. Vi får se exempel på olika former av delat ledarskap.

Ännu inte medlem? Bli det här.

​Katinka Vikingsen

Rum för lärande - 19 november, kl 16.00.

Framtidens förmågor och nutidens lärande – var finns kopplingen?

Katinka Vikingsen är rektor och pedagog med lång erfarenhet av utveckling av förskolan som handledare, chef och utvecklingsledare.

Framtidens förmågor och nutidens lärande – var finns kopplingen? Katinka Vikingsen tar avstamp i sin bok Rum för lärande. På ett detaljerat och inspirerande sätt undersöker hon förskolans olika rum. Vad krävs av ett rum för att barn ska ha ett gott samspel, leka och lära? Det handlar om ett samspel som så småningom ska resultera i att barnens förmågor utvecklas.

Under föreläsningen presenteras nyttiga tips och förslag på hur arbetet i förskolan ska främjas.

Ännu inte medlem? Bli det här.

Katarina Gospic

Från grottmänniska till avatar - 1 december, kl 18.30.

Grottmänniskan kan faktiskt samexistera med de krafter som framtidens teknik erbjuder

Katarina Gospic är läkare, hjärnforskare och fysiolog. I sin doktorsavhandling i neuroekonomi har hon skrivit om de mekanismer som är avgörande för hur vi reglerar våra känslor och vad som händer i hjärnan när vi fattar beslut.

Katarina syns flitigt i media i Sverige och utomlands. 2013 var hon en av de mest uppskattade sommarpratarna i SR P1. Hon är en av landets mest efterfrågade föreläsare och är även internationellt efterfrågad och uppskattad för att på ett entusiasmerande sätt göra svårbegripliga saker lättförståeliga och roliga. Hon bjuder på forskningsbaserade konkreta tips som kan användas i vardagen.

Den tekniska utvecklingen sker i rasande fart. Det sätter press på våra hjärnor att hänga med i en värld som förändras dagligen. Katarina Gospic menar att teknologi inte är dåligt om vi bara förstår var vi kommer ifrån – och vart vi är på väg! Gospic lutar sig mot forskningen och resonerar kring varför det är svårt att få den omställning som krävs. Våra primitiva hjärnimpulser sätter ofta krokben för oss och hindrar oss från att förändras men den inneboende grottmänniskan kan faktiskt samexistera med de krafter som framtidens teknik erbjuder.

Missa inte den här föreläsningen. Gospic skakar om våra vanliga tankebanor om digitalisering och vad framtiden har att erbjuda.

Ännu inte medlem? Bli det här.


Ansvarig för Inspirationskvällarna är Katarina Frisk