Senast uppdaterad

2022-09-20

Information till dig som är skolledarombud

Som ombud för Lärarförbundet Skolledare är du en viktig länk mellan medlemmarna lokalt och den Nationella Styrelsen. Målet är att verksamhetsplanen ska utgöra ett stöd/en stimulans för lokalt engagemang och aktiviteter. Tillsammans gör vi skillnad!

Logga in eller bli medlem för att ta del av detta innehåll