Information för ombud och klubbar inom fristående

Här samlar vi information och nyheter för ombud och klubbar inom privata, ideella och statliga verksamheter som tillhör den nya riksorganisationen.

Har du eller någon kollega blivit utsedd till ombud? Eller har ni startat en ny klubb? Här hittar ni information och mallar för de blanketter ni behöver fylla i och information om hur ni ska skicka dem till Lärarförbundet för registrering.

UTBILDNINGAR OCH WEBBINARIER HÖSTTERMINEN 2021

Under hösten 2021 erbjuder vi flera utbildningstillfällen för arbetsplatsombud och skyddsombud i fristående verksamhet. Utbildningarna planeras hållas online. Alla utbildningarna är på två dagar. Här hittar du kursdatumen för hösten 2021.

Se hela kalendariet och anmäl dig till ombudsutbildning här

NYHET Webutbildning i Löneprocessen för fristående

Vi har tagit fram en helt ny webutbildning om ditt uppdrag i löneprocessen riktad till dig är ombud inom riksorganisationen. Den ger både insikt i lönebildning generellt och om löneprocessen enligt ditt kollektivavtal.

Utbildningen varvar faktainnehåll med kompletterande övningar. Den är uppdelad i 6 kapitel, som du kan gå igenom i din egen takt. Total tid ca 1 timme.

Ta del av utbildningen här

Ombud och klubbar inom riksorganisationen har mandat att företräda medlemmarna i förhandlingar om lön och andra samverkansfrågor, men inte vid tvisteförhandlingar. Läs mer om hur det fungerar.

Läs mer om mandat för ombud och klubbar här

NYHET Partsgemensamt webbinarium om Almega Friskoleavtalet 2021

Den 20 oktober hölls ett onlineseminarium med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Almega. Ämnet var det nya friskoleavtalet. Här kan du se en inspelning från seminariet. Inspelningen finns tillgänglig till och med 31 december 2021.

Läs mer om avtalet här eller se filmen här

NYHET Online Training for Union Representatives and Safety Representatives in English

Vi erbjuder även ombudsutbildningar för engelskspråkiga skydds- och arbetsplatsombud. Läs mer och anmäl dig här.

Så jobbar en klubb

Om ni funderar på eller redan har startat en klubb, hittar ni stöd i hur styrelsen kan lägga upp arbetet. Vad händer under året som ni behöver ha koll på? Vidareutbilda er tillsammans och läs mer om uppdraget! Läs mer om klubbens arbete här

Hitta vår verktygslåda med mallar för kallelse, dagordning och protokoll för den nystartade klubben samt info om hur ni rapporterar till Lärarförbundet.

Årsmöte för klubbar inom riksorganisationen - så funkar det

Guide till klubbens årsmöte. Alla klubbar inom riksorganisationen ska hålla årsmöte före den 15 mars varje år. Men det behöver inte vara krångligt. Läs allt du behöver veta och ladda ner mallar till stadgar och förslag på dagordning här.

Så mycket facklig tid har ni rätt till

Enligt förtroendemannalagen har klubbar och ombud rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid. Dessutom kan det stå om facklig tid i kollektivavtalet. Mardjan Dubois, expert på privata skolavtal, reder ut vad som gäller. Läs mer om lagar och avtal här

​ Klubbars och ombuds ekonomi

För att det ska vara enkelt att bilda klubb har inte klubben någon egen ekonomi, ingen kassör eller egen revisor. Däremot kan klubben kan ansöka om medel för att finansiera sin verksamhet. Samma sak gäller för ombud inom fristående.

Läs mer om hur du gör för att söka medel

Representation i bolagsstyrelser i privat sektor

Som facklig organisation inom privat sektor kan ni ha rätt att ha arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse. Det kan vara en bra möjlighet till ökat arbetstagarinflytande. Läs mer om vad som gäller för val, utbildning och vilket ansvar uppdraget medför.

Information om upphovsrätt för lärare på universitet och högskolor

För lärare på universitet och högskolor gäller särskilda regler för upphovsrätt at det material du skapar och använder i undervisningen. Läs mer här

Facebookgrupp för fristående

Passa på att diskutera, dela kunskaper och erfarenheter och peppa kollegor inom fristående. Gå med i vår facebookgrupp för fristående. Länk till gruppen på facebook

Nyheter och information om avtalsförhandlingar

Flera av våra avtal är förlängda till 2021. Vi uppdaterar vartefter avtalen blir klara.

Information till medlemmar inom fristående

Läs mer om den information som finns tillgänglig för medlemmar i nya Friståendeorganiseringen.

Gå vidare till ombudssidan

På ombudssidan hittar du nyheter och information som berör alla ombud inom Lärarförbundet. Läs mer.