Senast uppdaterad

2022-10-27

Hur stora är barngrupperna i din kommun 2022?

Nästa hälften av de åldersindelade barngrupperna i förskolan är större än rekommenderat. Nu kräver lärarfacken att regeringen lagstiftar om hur stora barngrupperna får vara.

Hur ser det ut där du bor? Välj kommun eller län i listorna nedan för att läsa mer.