Senast uppdaterad

2020-09-23

Hur stora är barngrupperna i din kommun?

I en ny rapport från Lärarförbundet framgår det 5 av 10 förskollärare och att få förskollärare arbetar i en barngrupp där Skolverkets riktmärken för barngrupper följs. Kolla för att se hur läget är i din kommun.