Senast uppdaterad

2022-03-22

Hot och våld i skolan

Om du eller någon av dina kollegor blir utsatta för hot eller våld på din arbetsplats är det viktigt att agera. ​Det ska finnas rutiner för detta på arbetsplatsen.

Skulle du bli utsatt för psykiskt eller fysiskt våld på din arbetsplats ska du anmäla detta till din arbetsgivare. Det kan även finnas skäl att göra en orosanmälan och eller polisanmälan.

På vår webbsida Om du blir utsatt för hot och våld på din arbetsplats har vi listat hur du bäst går till väga steg för steg. Här finns också information om det inte gäller dig själv, information om vårdkontakt, orosanmälan, ersättning, polisanmälan och målsägarservice med mera.

Har du frågor eller behöver stöd kan du kontakta Lärarförbundets ombud på din arbetsplats, din avdelning eller Lärarförbundet kontakt på telefon 0770-33 03 03 (vardagar).

Prata om hot och våld på din arbetsplats

Det är viktigt att vi samtalar om hot och våld på våra arbetsplatser. Ta upp frågan med ditt ombud och arbetsgivare. Börja med att gå vår webbutbildning som handlar om hot och våld i skolan utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Här får du veta hur du kan agera om du blir utsatt för hot eller våld och hur ni arbetar förebyggande på skolan.

Hot och våld i skolan – webbutbildning
Prata om hot och våld på din arbetsplats – fyra steg till bättre arbetsmiljö

Lärarförbundets rapporter om hot och våld

Under 2021 släppte Lärarförbundet två rapporter om hot och våld i skolan, från förskolan till gymnasieskola och vuxenutbildning.

Rapporten "När tryggheten brister" undersökte lärares utsatthet för hot och våld inom årskurser 7–9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Den visar att nästan hälften av högstadielärarna och mer än var femte gymnasielärare har utsatts för en hotfull situation av en elev de senaste två åren. 

I rapporten "Håll käften kärring" framgår att hot och våld är skrämmande vanligt i fritidshem, förskoleklass och årskurserna 1-6. Tyvärr är det inte heller ovanligt att vårdnadshavare beter sig illa. Nästan var fjärde lärare i de här skolformerna har varit med om att vårdnadshavare sagt kränkande eller nedvärderande saker.