Senast uppdaterad

2021-08-23

Hösten 2021 och covid-19

Välkommen tillbaka! Nu går vi in i ett nytt läsår. Att så många vaccinerat sig är positivt, men pandemin är inte över än.

Folkhälsomyndigheten har förlängt rekommendationerna om att arbeta hemifrån till och med den 30 september. Nationella allmänna råd och rekommendationer (folkhalsomyndigheten.se).

Det innebär att arbete som inte kräver närvaro på arbetsplatsen bör skötas hemifrån, till exempel personalmöten.

Arbetsgivaren ska fortsätta riskbedöma din arbetsmiljö, och se till att den är trygg.

Ett exempel är ventilationen. Enligt Arbetsmiljöverket är god ventilation speciellt viktigt för att förhindra smittspridning. Smittspridning och ventilation (av.se).

Förskoleklass, fritids och yngre skolbarn

När det gäller förskoleklass, fritids och yngre skolbarn är det viktigt att riskbedöma och smittsäkra inskolningen, tänka över lämning och hämtning, och se till att vårdnadshavare inte vistas i lokalerna om det inte går att hålla avstånd.

Det ska också finnas tydliga rutiner för vad som ska göras när barn uppvisar symtom, så att du eller kollegerna inte behöver ta diskussionen med vårdnadshavare varje gång.

Högstadiet och gymnasiet

När det gäller högstadiet och gymnasiet har det kommit en ny förordning som kan skapa merarbete för lärarna.

Förordningen ger skolorna möjligheter att vidta en rad åtgärder för att säkerställa elevernas rätt till utbildning, till exempel utbildning på helger, eller fler timmar per dag.

Samtidigt måste skolan alltid ha resurserna som krävs för att säkra lärarnas arbetsmiljö.


Gravid och vaccinerad?

Gravida som smittas av covid-19 efter vecka 20 riskerar att föda för tidigt. Eftersom inget vaccin ger fullt skydd mot sjukdom måste arbetsgivaren fortsätta vara extra försiktig i riskbedömningen – även om du är gravid och fullt vaccinerad. Frågor och svar – graviditet i pandemin.


Så kan du bidra till arbetsmiljön

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret, men skyddsombudet har också en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Det har även du som medlem.

Tala om för rektor och skyddsombudet om du ser risker i arbetsmiljön.

Glöm inte heller att stötta ditt skyddsombud, och kontakta oss på Lärarförbundet om du behöver extra stöd eller har frågor.

Vi vill att det goda arbetsmiljöarbete som pandemin har tvingat fram på många håll ska fortsätta leva och utvecklas. Och där det inte fungerat måste det börja fungera.

Tillsammans är vi starka och får saker att hända.


Håll dig uppdaterad

sidan Allt du behöver veta om corona i skolan publicerar vi nyheter löpande som berör skola, fritids, förskola och covid-19.

Där kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev om corona och skolan.