Senast uppdaterad

2020-05-15

Föreläsningar för dig som ombud

Se fyra korta inspelade föreläsningar om aktuella teman för dig som ombud. Alla föreläsningar är på ca 30 minuter.

Introduktion Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA), Anne-Sofie Berlin

Anne-Sofie Berlin introducerar dig som är ombud både inom kommunal och fristående verksamhet i hur Organisatorisk och Social arbetsmiljöi (OSA) fungerar och särskilt nu i Coronatider.

Se filmen OSA introduktion för ombud

Reflektionsfrågor efter att du har sett filmen

  1. Undersök arbetsbelastning och psykiskt påfrestande arbete.
    - Vilka metoder är bäst lämpade nu?
  2. Vilka resurser är viktigast nu utifrån de krav som finns?
  3. Hur skapar vi möjlighet för återhämtning?
  4. Har våra nya kollegor (medlemmar) en bra OSA-introduktion, introduktionsperiod och mentorer?

Läs mer:


Presentation: Ann-Sofie Berlin är regionombudsman i Falun och arbetar med Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA). Hon ger också konsultativt stöd i arbetet med organisering genom ombud samt start av klubbar, samråds- och riksavdelningar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inkl tillbud, fysisk och social skyddsrond, Magnus Hallqvist

Föreskriften - Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) kort kallat SAM är själva navet i allt arbetsmiljöarbete för den beskriver hur man ska gå tillväga när man jobbar med arbetsmiljöfrågor. Med hjälp av SAM kan arbeta med allt som har med arbetsmiljön att göra såväl fysiskt som organisatoriskt och socialt.

Se filmen från föreläsningen här

Läs mer

Presentation Magnus Hallqvist är regionombudsman i Uppsala och arbetar med Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl tillbud, fysisk och social skyddsrond. Han ger också konsultativt stöd i arbetet med organisering genom ombud samt start av klubbar, samråds- och riksavdelningar.

Att som ombud arbeta med lön på sin arbetsplats lön, Elisabet Molander

Föreläsningen lägger fokus på hur man som ombud kan arbeta med lön på sin arbetsplats. Till exempel genom att:

  • Arbeta tillsammans med medlemmarna
  • Vara med och utveckla lönearbetet på arbetsplatsen
  • Ge medlemmar coachande råd kring lön

Se filmen från föreläsningen här

Presentation: Elisabet Molander är regionombudsman i Stockholm. Hon arbetar med lönefrågor och ger konsultativt stöd i arbetet med organisering genom ombud samt start av klubbar, samråds- och riksavdelningar.

Förbättrad arbetsanpassning och rehabilitering, Hans Flygare

Föreläsningen handlar om förbättrad arbetsanpassning och rehabilitering. Hans tar upp ombudets roll på arbetsplatsen när gäller arbetsanpassning och rehabilitering.

Se filmen från föreläsningen här

Presentation: Hans Flygare är sakkunnig ombudsman på Lärarförbundet inom Arbetsmiljö, Arbetsskade- och socialförsäkringsärenden.