Senast uppdaterad

2016-07-07

Gymnasielöftet 2016

Gymnasielöftet är Sveriges löfte till alla unga som bor i vårt land, oavsett var de är födda: Vi lovar att ge dig de allra bästa förutsättningarna för att klara en gymnasieexamen. Vi tror på dig och din förmåga. Vi nöjer oss inte med mindre än att vi gjort allt för att du ska klara av det. Gymnasielöftet är också ett löfte till alla lärare i utbildningssystemet: Du ska ha de bästa förutsättningarna för att ta alla unga i Sverige till en gymnasieexamen.

"Vi har högre ambitioner för våra ungdomar än enkla jobb".

- Robert Fahlgren, andre vice ordförande i Lärarförbundet

Ställ dig bakom Gymnasielöftet du också med en twibbon

Med en twibbon på din profilbild kan du också ställa dig bakom Gymnasielöftet. En gymnasieexamen är körkortet till arbetsmarknaden. Därmed är det också ett löfte till alla förskollärare, lärare i fritidshem, lärare i grund- och gymnasieskola att få rätt resurser och rätt förutsättningar så att det kan uppfyllas. Gymnasielöftet handlar därmed inte bara om gymnasieskolan, rätt förutsättningar i hela utbildningskedjan. Ställ dig bakom löftet du med!