Senast uppdaterad

2017-04-28

#gymnasielöftet

Var tredje elev tar inte sin gymnasieexamen inom tre år. En av tre. Det är oroande att så många ungdomar möter vuxenlivet med risk för utanförskap. Gymnasielärare måste ha de bästa förutsättningarna för att ta alla unga i Sverige till en gymnasieexamen. Läraren är nyckeln.

Över 95 procent av gymnasielärarna känner att deras arbete är meningsfullt, men 8 av 10 säger att arbetsbelastningen är för hög. Gymnasielärare måste ha de bästa förutsättningarna för att ta alla unga i Sverige till en gymnasieexamen. Läraren är nyckeln.

Därför efterlyser Lärarförbundet följande politiska löften:

  • Säkerställ tid för läraruppdraget: 8 av 10 gymnasielärare uppger att deras arbetsbelastning är för hög. Det är dags att administrativa uppgifter rensas bort och värdefull lärartid frigörs.
  • Garantera relevant och behovsstyrd kontinuerlig kompetensutveckling: I ett internationellt perspektiv har svenska lärare små möjligheter till kompetensutveckling. Lärares möjligheter och villkor för att delta i relevant kompetensutveckling måste förbättras.
  • Visa förtroende och tillit till lärarna: Politiska reformer måste genomföras i dialog med professionen.
  • Gör läraryrket attraktivt: Läraruppdraget är ett komplext uppdrag och kräver lång utbildning. En civilingenjör som har lika lång utbildning som gymnasieläraren tjänar 10 000 kronor mer varje månad. Läraryrket måste uppvärderas.

Här kan du läsa hela petitionen.