Global Action Week 2021 - Tid att undervisa

Årets Global Action Week, den 26-30 april, handlar om arbetsmiljö med fokus på arbetstid – en högaktuell fråga för många lärare. Här får du veta mer om vad som händer under veckan, förslag på aktiviteter, och stöd i undervisningen.

Mål fyra i FN:s globala utvecklingsmål Agenda 2030 talar om allas rätt till utbildning med kvalitet.

För att nå målen behöver du och dina kollegor få möjlighet att använda er tid på ett ändamålsenligt sätt. Ni behöver få tid för undervisning, samarbete, planering och efterarbete.

Det globala temat för Global Action Week 2021 är finansieringen av skolan. Lärarförbundet har valt att fokusera på lärares arbetstid. Anledningen är att våra medlemmar i undersökningar signalerar att de inte har tillräckligt med tid att göra sina jobb, och det beror i sin tur på bristande finansiering.


Saker som händer inom Lärarförbundet under veckan

Rådgivning kring arbetstid

Alla lärare i olika skolformer och verksamheter kommer att kunna få rådgivning kring arbetstid av Lärarförbundet Kontakt (även de som inte är medlemmar).

Intervjuer med kollegor runt om i världen

Inför årets Global Action Week har vi gjort intervjuer med sju kollegor i olika länder. Vi får dela deras tankar kring utmaningarna att få tiden att räcka till för undervisning och planering, hur de fått hjälp av sin fackliga organisation och vilka lärdomar de tar med sig från tiden under pandemin. Läs intervjuerna här.

Webbinarier om arbetsmiljö

På onsdagen 28 april, på Internationella arbetsmiljödagen, kommer vi att hålla sju webbinarier. Bland annat ett med vår kanadensiska kollega Pamela Rogers, som berättar om hur de kanadensiska lärarna har påverkats av pandemin, och hur de arbetar för att förebygga psykisk ohälsa. Anmäl dig till webbinarierna nu, antalet platser är begränsat.


Vad kan jag som lärare göra?

Förutsättningarna är annorlunda i år på grund av covid-19, men även små insatser kan göra skillnad.

Sprid Global Action Week

Som lärare kan du hjälpa till genom att sprida kunskap om Global Action Week, till exempel genom att dela ut flyers på arbetsplatsen, och dela inlägg i sociala medier.

Här finns en flyer som du kan skriva ut och ge kollegerna (pdf)

På Lärarförbundets Facebooksida kommer vi att publicera poster du kan dela vidare (om du inte vill skapa egna).

Prata om arbetstid

Global Action Week 2021 är också ett riktigt bra tillfälle att prata med dina kollegor om arbetstid, och om ni får den att räcka till. Tillsammans kan ni även prata med er chef. Om du behöver extra stöd kan du kontakta ditt ombud eller avdelning inom Lärarförbundet.

Här hittar du en affisch i A3 format som fokuserar extra mycket på arbetstid (pdf), som du kan skriva ut och sätta upp på arbetsplatsen.

Undervisa

Du kan också arbeta med Agenda 2030 i undervisningen.

Lektionsförslag från Den globala skolan (globalamalen.se)

Lektionsförslag från Lärarförbundet


Kul och lärorikt test


Vill du förbättra elevers och lärares villkor i Sverige och globalt?

Som medlem i Lärarförbundet bidrar du med 1,5 procent av din medlemsavgift till Lärarförbundets internationella verksamhet. Lärarförbundet arbetar för allas rätt till utbildning av god kvalitet, både i Sverige och internationellt.

Vi arbetar också för att stärka fackliga, och andra mänskliga rättigheter för lärare i hela världen.

Gå med i Lärarförbundet idag, första sex månaderna är gratis


Vad är Global Action Week?

Global Action Week anordnas av organisationen Global Campaign for Education varje år. Syftet är att påminna om och kämpa extra mycket för fjärde målet i FN:s Agenda 2030 – allas rätt till utbildning med kvalitet.

Under Global Action Week brukar Lärarförbundet även lyfta åttonde utvecklingsmålet i Agenda 2030 – rätten till anständiga arbetsvillkor.

Läs mer på sidan Det här är Global Action Week

Så arbetar Lärarförbundet med Agenda 2030