Kursen Inför första jobbet

Ger dig som snart ska börja arbeta som lärare eller studie- och yrkesvägledare en bra start på karriären. Kursen är öppen för alla – även för dig som ännu inte är medlem i Lärarförbundet Student.

Kursen ger dig

  • Prepp inför anställningsintervjun.
  • Tips inför löneförhandlingen.
  • Lista över viktiga anställningsvillkor att bevaka.
  • Kunskap om introduktionsperioden och vad du har rätt till.

Du kan gå kursen på tre olika sätt

  1. Studera på egen hand. Gå till webbutbildningen (learnify.se)
  2. Diskutera med andra, men på distans. Gå vår lärarledda onlinekurs.
  3. Gå kursen med andra på plats. Kolla om vi har ett fysiskt tillfälle i närheten av dig.

”Kursen fyllde kunskapsluckor och gav mer självförtroende när jag ska söka jobb.

Richard Evaldsson, lärarstudent på Linnéuniversitetet i Växjö.

Har du frågor?

Vi hjälper dig gärna på vägen till första jobbet!

  • Om du har frågor om kursen är du välkommen att kontakta Maria Karlsson som är kursansvarig.
  • Om du vill ha hjälp med till exempel lönecoachning och koll av anställningsavtal är du som är medlem välkommen att höra av dig till Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03.


* När du sedan börjar jobba kostar medlemskapet bara 100 kronor för hela ditt första år som nyexad.

Gå med i Nätverk för nya lärare

I det här forumet kan ni möta kollegor från hela landet som ställs inför liknande, eller helt olika, utmaningar i den nya rollen som yrkesverksam lärare. Läs mer om Nätverket för nya lärare!