Senast uppdaterad

2018-12-17

Frånvarorapporten – 37 000 lärare är inte i skolan

Lärarbristen är akut och samtidigt finns tusentals lärare som inte jobbar som lärare. I den förra Frånvarorapporten baserad på 2015 års siffror framgick att 38 000 lärare slutat jobba i skolan. Nu kan vi visa att 1 000 hade återvänt ett år senare. Vi vet vad som krävs för att fler ska ta klivet tillbaka: högre löner, rimligare arbetsbelastning och större möjligheter att styra över arbetssituationen.

Att 1000 lärare återvänt till skolan är bra, men sett till hela lärarbristen är det en droppe havet. Nu måste politikerna i brett samförstånd leverera besluten som gör läraryrket mer attraktivt.

Vad gör lärarna som inte är i skolan?

  • 15 procent av alla lärare under 65 år arbetar utanför skolans värld, ungefär 37 000 personer.
  • Drygt 6 000 av dessa jobbar som chef i en annan bransch.
  • 9 000 har arbeten som kräver fördjupad högskolekompetens.
  • 7 000 har arbeten som endast kräver kortare högskoleutbildning.
  • Hela 14 500 har arbeten som högst kräver gymnasieutbildning, vilket är motsvarar sju procent av yrkesverksamma lärare.

Lärare i fritidshem, yrkeslärare och lärare i praktiskt estetiska ämnen är de grupper som i störst utsträckning arbetar i andra yrken. Bland yrkeslärarna rör det sig om var tredje, vilket är en minskning jämfört med tidigare.

Försiktigt återvänder lärare till skolan

Andelen lärare som gör annat har under de senaste 10 åren sakta men säkert stigit. År 2016 sjönk dock andelen till under 2007 års nivå. Nu är det 15,7 procent av lärarna som jobbar utanför skolan.

Att 1 000 lärare återvänt är bra, men bör ställas i relation till att det idag saknas 60 000 lärare och att lärarbehörigheten minskar. Mellan 2015 och 2016 minskade lärarbehörigheten från 74,4% till 70,4% och fortsätter minska varje år.

Potentialen: 6 av 10 kan tänka sig återvända

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB), kan 60 procent av lärarna utanför skolan tänka sig att återvända om de får rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid, större möjlighet att styra över arbetssituationen och högre lön. Det betyder att drygt 22 200 lärare kan lockas tillbaka.

Frånvarorapport – Sveriges 61 största kommuner

Hur ser läget ut i de största kommunerna? Exempel: I Jönköpings kommun finns det 596 lärare som inte längre arbetar i skolan. Det motsvarar 14,1 procent av alla behöriga lärare i kommunen. Om 60 procent av dessa återvänder skulle det bli ytterligare 360 lärare i kommunen.

Frånvarorapport – län för län

I diagrammet redovisas respektive läns behov och rekryteringspotential. Eftersom 6 av 10 som har lämnat läraryrket säger att de kan tänka sig att komma tillbaka har vi också räknat på hur många möjliga återvändare som finns i varje län.

I Stockholms län finns det 8 800 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 5 200 lärare i klassrummen.

I Norrbottens län finns det 1 400 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 900 lärare i klassrummen.

I Västernorrlands län finns det drygt 900 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 550 lärare i klassrummen.

I Västmanlands län finns det 850 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 500 lärare i klassrummen.

I Kalmar län finns det 900 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 550 lärare i klassrummen.

I Uppsala län finns det 1 200 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 700 lärare i klassrummen.

I Dalarnas län finns det 1 100 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 700 lärare i klassrummen.

I Västra Götalands län finns det 6 100 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 3 600 lärare i klassrummen.

I Jämtlands län finns det drygt 500 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 300 lärare i klassrummen.

I Gotlands län finns det 200 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare drygt 100 lärare i klassrummen.

I Kronobergs län finns det 800 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 500 lärare i klassrummen.

I Västerbottens län finns det 1 500 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 900 lärare i klassrummen.

I Södermanlands län finns det 800 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 500 lärare i klassrummen.

I Örebro län finns det 1 000 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 600 lärare i klassrummen.

I Värmlands län finns det 1 200 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 700 lärare i klassrummen.

I Gävleborgs län finns det 1 000 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 600 lärare i klassrummen.

I Östergötlands län finns det 1 600 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 900 lärare i klassrummen.

I Skåne län finns det 4 400 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 2 700 lärare i klassrummen.

I Hallands län finns det 1 100 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 700 lärare i klassrummen.

I Blekinge län finns det 500 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 300 lärare i klassrummen.

I Jönköpings län finns det 1 200 lärare som inte längre är i skolan. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 700 lärare i klassrummen.

Lärarförbundets förslag för att få fler att återvända

Lärarbristen är inte en olöslig ekvation. Med politisk samsyn om högre lön, rimliga arbetsvillkor och mer makt över yrkesutövandet går trenden att vända, så att fler vill bli och fortsätta vara lärare:

  • Respektera att lärare är proffs på lärande, lita på professionen.
  • Gör läroplaner, kursplaner och ämnesplaner mindre omfattande och rensa i dokumentationshysterin.
  • Höj lärarnas löner, så att de ligger i nivå med andra akademiker.

Så har vi gjort rapporten

Statistiken är inhämtad från SCB och är ett totalurval. Urvalet omfattar de som står registrerade som utbildade lärare i utbildningsregistret år 2016. Via yrkesregistret går det att kategorisera de utbildade lärarna efter om de arbetar i skolan eller inte. De som är utanför arbetsmarknaden finns inte med. Kommuntillhörigheten utgår från den kommun individen arbetar i idag.